87 Leipziger Geographische Beiträge Petermann's Geographische Mitteilungen East African Geographical Review UIT DE TIJDSCHRIFTEN Nachrichten aus dem Karten- und Vermessungswesen Reihe I. Deutsche Beiträge und Informationen. Heft Nr. 30. Frankfurt am Main, 1965. Vier artikelen Over belangrijke kartografische onderwerpen zijn in de nieuwste aflevering uit deze reeks opgenomen: Het aandeel van de Bundesrepublik in de vervaardiging van de World Aeronautical Chart ICAO 1 1 000 000 wordt .door H. Knorr besproken (p. 5-14). Ben kaartblad (Sheet 2230 Frank furt am Main) is als bijlage aan dit artikel toegevoegd. De toepassing van ortho-foto's (meetkundig exacte foto's) biedt volgens E. Gigas (p. 21-22) grote mogelijkheden voor de herziening van topografische kaarten en de snelle vervaardiging van grootschalige plans (b.v. kadastrale plans). De nauwkeurigheid van deze ortho-foto's en ortho-fotomozaieken, vervaardigd met behulp van de recente Zeiss-Gigas Orthoprojektor is door N. G. Neucebauer getest (p. 23-26). Tenslotte een bijdrage van H. Mühle (p. 27-34) over de vervaardiging van reliefkaarten d.m.v. een nieuw procede (Photopolymerisation). Geographische Berichte Van dit mededelingenblad van het Geographische Gesellschaft der D.D.R. (Gotha) bereikten ons verscheidene afleveringen waarin de volgende kartografische onderwerpen zijn behandeld: Aan de hand van 16 illustraties en 1 kaart in kleuren tonen W. Pillewizer H. Brunner (Jrg. 9, 1964, Heft 1, p. 1-21) op welke wijze het Elbsandsteingebirge in kaart gebracht is. Enkele achtergronden en theoretische Problemen van de geomorfologische kaartering worden door J. F. Gellert (id., p. 40-47) behandeld. Voor de samensteller van thematische kaarten kan het artikel van G. Taege (Jrg. 9, 1964, Heft 4, p. 273-293) van betekenis zijn. Deze bespreekt een methode voor schaalgetrouwe kaartering van objecten op thematische kaarten met behulp van meetkundige figuren als vlakgetrouwe Symbolen. Een kritische beschouwing van de geomorfologische kaartering in de D.D.R. vindt men in een bespreking, door H.-J. Franz E. Scholz (jrg. 10, 1965, Heft 1, p. 17-30), van twee kaart- bladen (Potsdam en Berlin-Süd) van de Geomorphologische Übersichtskarte der D.D.R. 1 200 000. Het gedenkboek ter ere van E. Lehmann (60 jaar), uitgegeven door het Deutsches Institut für Länderkunde te Leipzig, bevat de volgende bijdragen, welke op kartografische onderwerpen betrek- king hebben. A. Bernhardt (p. 27-34) geeft een methode (met voorbeeld) voor een grootschalige kaartering van het bodemgebruik in zwart/wit. K. Billwitz (p. 35-43) sluit hierbij aan met een artikel over de uitvoering van dergelijke kaar- teringen in de Sovjet-Unie. Een bijdrage van R. Habel (p. 75-81) handelt over het probleem van de hoogte-voorstelling in grote handatlassen. H. Kugler bespreekt een proefblad (Kindelbrück) van de geomorfologische kaart 1 25 000. In deze bijdrage (p. 109-119) zet hij kort de Problemen van de geomorfologische detailkaartering uiteen. R. Ogrissek (p. 145-152) geeft tenslotte zijn mening over de Atlas van Vietnam, versehenen te Hanoi in 1964. De rubriek Kartografie van Jrg. 109, 1965, Heft 3, bevat een bijdrage van F. Tichy (p. 208-209) over de bodemgebruikskaart van Italie (1 200 000, vanaf 1956 versehenen en in 1966 voltooid) en een artikel van W. Stams (p. 233-237), waarin regionale atlassen van Duitsland uit 1860 (H. Lange Atlas von Sachsen) en uit 1878 (R. Andree O. Peschel Physikalisch- Statistische Atlas des Deutschen Reiches) uitvoerig besproken worden. Een inventarisatie, met indexkaart, van de geologische kaarteringen in Oost-Afrika geeft P. H. Temple in no. 3, april 1965, p. 53-58 van dit tijdschrift. Een onmisbare bron bij het samenstellen van overzichten van de stand der wereldkaartering.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 19