KARTOGRAFIE MEDEDELINGEN VAN DE KARTOGRAFISCHE SECTIE VAN HET KON1NKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP, No. 30 LEIDEN, E. J. BRILL i OVERDRUK UIT: „TIJDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP". Deel LXXXIII, 1, 1966

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 1