een wetenschappelijk medewerker Stafmedewerker Bij het Fysisch-Geografisch Laboratorium (Afdeling Geomorfologie) kan worden geplaatst die behulpzaam zal moeten zijn bij 1. het geven van leiding aan en controle van geomorfologisch veldwerk; 2. het assisteren bij geomorfologische werkcolleges en practica. Vereisten: ruime ervaring in karteringswerkzaamheden en luchtfoto- interpretatie; mineralogisch goed onderlegd. Sollicitaties in duplo, vermeldende volledige opleiding, levensloop en referenties, vergezeld van een recente pasfoto, te richten aan de Dienst Personeelszaken der Universiteit van Amsterdam, Spui 21, Amsterdam-C. (•- VASTRiHTaDIiN'^ ,i IEeLDHAFTIU'^I tniARMHARTI 5J1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM HET LABORATORIUM VOOR REGIONALE BODEMKUNDE, GEOLOGIE EN MINERALOGIE VAN DE LANDBOUWHOGESCHOOL TE WAGENINGEN vraagt een Het ligt in de bedoeling deze medewerker te belasten met de leiding van de Bibliotheek en met literatuur-studie. De voorkeur gaat uit naar een Bodemkundige, Geoloog of Fysisch Geograaf. Salaris volgens een schaal van wetenschappelijke ambtenaren (le kl.). Sollicitaties te richten aan de Hoogleraar-Beheerder van bovengenoemd laboratorium, Postbus 37, Wageningen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 26