461 DE 'VINLAND MAP' O Linker bovenhoek van de 'Vinland Map', zonder kaartschrift, 2/3 x wäre grootte. woordig meest besproken kaart. Pers, radio en televisie hebben op de vooravond van Columbusdag 1965 (12 Oktober) een acht jaar lang geheimgehouden ontdekking wereld- kundig gemaakt terwijl op diezelfde dag de grote Studie, het boek: The Vinland Map and the Tartar relation 1 vrijgegeven werd. Enkele maanden later verzond de uitgever Rand McNally, Chicago, duizenden reproducties van de Vinland Map als relatiegeschenk. Bij een nüchtere beschouwing van wat er plaats gevonden heeft valt allereerst de aandacht op de regie die achter de lancering van de grote Studie van deze wereldkaart gestaan heeft. Een door de directie van Yale geleide regie die in de eerste plaats voortkwam uit verant- woordelijkheidsgevoel voor het leveren van goed wetenschappelijk werk en in de tweede plaats de spectaculaire presentatie van het resultaat op het 00g had. Want dat er een resul- taat moest komen was de leidende gedachte die achter de poussering van het project gestaan heeft. In onze tijd van superlatieven, een tijd waarin iemand die niet luid schreeuwt en geen gebruik maakt van 'self-advertising' niet gehoord wordt, 00k niet wanneer hij iets heel belangrijks zegt, moet een onderwerp van relatief geringe importantie als een oude kaart met de nodige show onder de aandacht van het grote publiek gebracht worden. Het zou een siecht beleid van Yale geweest zijn wanneer men deze mogelijkheid tot propaganda niet volledig benut had om het respect van het volk voor deze voortreffelijke Universiteit weer een hernieuwde bezieling te geven. De bovengenoemde regie die duidelijk herken- baar is, niet alleen uit de samenstelling van het grote boek maar uit nog vele andere 1 Voor volledige titel en bibliografische gegevens zie p. 465.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 11