471 BERICHTEN UIT DE KARTOGRAFIE de leden die door hun tegenvoorstellen aanleiding hebben gegeven tot een discussie die uiteindelijk verhelderend heeft gewerkt. Hij verwelkomt ook de heren van der Waag en Drs. Willems als bestuurslid. Rondvraag. De heer Ottink dankt de voorzitter voor de woorden die hij heeft gewijd aan de overleden heer van Randwijk en voor het inrichten van een tentoonstelling van atlassen gemaakt door en op initiatief van de overledene. De heer Ras informeert naar de kosten van inschrijving op de conferentie 1967 voor de leden van de Kartografische Sectie. De voorzitter antwoordt hierop dat er gedacht wordt aan gereduceerde inschrijvingskosten voor deelnemers die slechts een gedeelte van de conferentie wensen mee te maken. De heer Koeman mdldt (als adviseur in deze van de directeur van de bibliotheek van de Univer- siteit van Amsterdam) dat aldaar een vacature bestaat van conservator van de kaartenverzameling. De heer Verroen informeert naar eventuele plannen van het bestuur om in 1966 nog studiedagen te organiseren. In antwoord hierop zegt de voorzitter dat zulks niet in de bedoeling lag, doch hij vraagt de heer Karssen, als voorzitter van de zojuist opgerichte commissie, zieh hierop te bezinnen. Te 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. J. J. C. Piket, secretaris ICA TECHNISCHE CONFERENTIE TE AMSTERDAM IN 1967 Voorlopig programma, overgenomen uit de IGU-newsletter XVII no. 1, 1966: Zondag 16 april 16.00 uur 19-00 uur Inschrijving Informeel samenzijn Maandag 17 april 9.00 uur 10.00 uur 10.45-13.00 uur 14.00 uur 19 00 uur 20.30 uur Dinsdag 18 april 9.30-12.00 uur 14.00-16.30 uur Woensdag 19 april 9.30-12.00 uur 14.00-16.30 uur 20.00 uur Inschrijving Officiele opening van de Technische Conferentie Eerste zitting; Kaart en kleur Werk der commissies Opening der tentoonstellingen Ontvangst Tweede zitting; Opleiding van kartografen Derde zitting; Terminologie Vierde zitting; Automatisering Vijfde zitting; Thematische Kartografie Ontvangst Donderdag 20 april 9.30-12.00 uur Zesde zitting; Atlaskartografie 14.00-16.30 uur Zevende zitting; Metakartografie; grensgebieden der thematische kartografie Vrijdag 21 april 16.30 uur Zaterdag 22 april Technisch bezoek aan het Intern. Training Centre te Delft Sluiting der Technische Conferentie Excursie Organisatie en inlichtingen: Prof. dr. F. J. Ormeling, Hilversum.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 21