458 L. VAN ZUYLEN Figuur kregen cijfers worden dan opgezonden naar het Centraal Bureau voor de Statistiek ter verdere verwerking. De kaartfragmenten met de daarbij behorende meetstaten achtte men ook van belang (uiteraard) voor de gemeenten. In overleg met de Rijks Pianologische Dienst werd besloten de kaartfragmenten en een zgn. gecomprimeerde meetstaat tegen een kleine vergoeding ter beschikking te stellen van andere ge'interesseerden. Hiervoor liet men de aflezingen van de planimeter weg uit de meetstaat en werden de perceelnummers met de daarbij behorende oppervlakte en grondgebruik-categorie op doorzichtig papier getypt, waardoor het mogelijk werd deze gecomprimeerde meetstaat (fig. 2) te lichtdrukken. Van de kaartfragmenten werd een diapositief op film vervaardigd, welke ook licht drukken mogelijk maakte. Het resultaat van deze werkmethode is wel niet altijd even fraai, doordat de met de hand gekleurde fragmenten geen goede reproduktie mogelijk maken, doch gezien de geringe prijs f 0,90 per fragment met bijbehorende meetstaat) kan men nauwelijks hogere eisen stellen. De reproduktie van het kaartfragment met de bijbehorende meetstaat (fig. 2) noemt men de grondgebruikskaart Door de Topografische Dienst worden steeds de gemeentebesturen schriftelijk op de hoogte gesteld van het gereedkomen van de grondgebruikskaart van hun gemeente. Tevens wordt dan vermeld tegen welke vergoeding een exemplaar van deze kaart ver- krijgbaar is. Duidelijk zal zijn dat deze prijs afhankelijk is van de grootte van de ge meente en van de ligging er van t.o.v. de indeling van de kaartfragmenten. Daar niet direkt vanaf 1953 rekening is gehouden bij het vervaardigen van de kaart-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 8