Kartografische Sectie De kleurkeuze van de Geologische Kaart van Nederland en de karto grafische consequenties Wanneer eenmaal een kaart gedrukt op tafel ligt, zijn intussen vele moeilijkheden overwonnen. Moeilijkheden van verschillende aard. Zo zijn er moeilijkheden welke verband houden met de reproductie van de kaart. Deze liggen op een geheel eigen terrein en staan slechts zijdelings in verband met het onderwerp van dit artikel. Hierover zou ik dus weinig willen zeggen. Andere moeilijkheden zijn die, welke zieh reeds ver voordat een kaart gemaakt werd, aankondigden en verband houden met de legendaopbouw en het toepassen van kleuren voor deze legenda. De om- vang en de aard van deze Problemen hangt voor een groot gedeelte af van het thema van de kaart, die men zal gaan bewerken. Zo zal een topografische kaart geheel andere problemen met zieh meebrengen dan een waterstaatskaart en, hoe verwant zij ook met elkaar mögen zijn, een bodemkundige kaart wijkt in z'n pro- blematiek toch ook weer af van een geologische kaart. Het uitgangspunt van alle kaarten vormt de legenda, die zal moeten worden samengesteld voor het eigenlijke kartografische werk een aanvang kan nemen. Deze legenda immers zal op een duidelijke wijze het thema van de kaart moeten 271 MEDEDELINGEN NO. 40 (1968) Bestuur: Prof. dr. f. j. ormeling, VoorzitterBachlaan 39, Hilversum; Dr. j. j. c. piket, Secretaris, St. Annastraat 418, Nijmegen; m. de smit, Penningmeester, Laan van Poot 124, 's-Gravenhage, giro 484 407; Leden: Drs. w. f. heinemeijer, Amsterdam; w. f. den hengst, Delft; Dr. ir. C. koeman, De Bilt; g. d. raasveldt, 's-Gravenhage; Drs. j. e. romein, Groet; a. van der waag, Delft; Drs. g. f. Willems, Amsterdam. Ere-!id: j. schokkenkamp, 's-Gravenhage. Sub-Redactie-CommissieDr. ir. c. koeman. Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie: Mr. b. van 't hoff, Burnierstraat 42, 's-Gravenhage, Voorzitter; Dr. ir. c. koeman. Park Arenberg 71, De Bilt, Secretaris. Alle correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kartografische Sectie (adreswijzigin- gen etc.) dient uitsluitend aan het Secretariaat, St. Annastraat 418, Nijmegen, gericht te worden. Losse nrs en ab. op de 'Mededelingen' kunnen eveneens aangevraagd worden bij het Secretariaat. Verzoeke alle kopij en recensie-exemplaren te zenden aan het Redactie-Secretariaat van het Geografisch Tijdschrift, Noord Houdringelaan 28, Bilthoven. Advertentie-kopij zenden aan Intermedia Groningen N.V., Oude Boteringestraat 22, Groningen. M. DANSEN* *m. dansen, Hoofd Afd. Kartografie, Rijks Geologische Dienst, Haarlem. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift II 1968) Nr. 3

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1968 | | pagina 1