Aankondigingen Aankondigingen treffende de topografische kartografie: versnelling van de kaartproductie, kwaliteitseisen in ver band met de kaartbehoefte e.d. (pp. 337-347). Met twee kaartbijlagen. F. ackermann bespreekt in Einige Gedanken über die Rolle der Photogrammetrie bei der Moder nisierung des Vermessungswesens de mogelijkheden van fotogrammetrische kaartering op middel- grote en kleine schaal. Voor de topografische kaartering in ontwikkelingslanden is dit van grote betekenis, omdat hier de klassieke methode (generalisatie vanuit een grootschalige basiskaartering) niet efficient is (pp. 365-370). PUBLICATIES bonacker. w., Bibliographie der Strassenkarte. Kirschbaum Verlag, Bad Godesberg 1968. jonkers, r., Practisch Landmeten. Deel I. Een nieuw landmeetkundig leerboek, uitgegeven door Waltman, Delft 1967. 220 bladz., 14,90. imhof, ed., Landkartenkunstgesternheute, morgen. Abschiedsvorlesung Eidg. Technische Hoch schule (11-2-1965). Kommissionsverlag Leeman AG, Zürich 1968. 35 bladz., 20 ill., 3 bijlagen, SFr 13,—. Anweisung für die Herstellung und Berichtigung der Stadtkartenwerke. Herausgegeben von der Landeshauptstadt Hannover, Stadtsvermessungsamt 1967. 75 bladz., vele ill. en bijlagen, DM 15. Bericht über die Tätigkeit des Instituts für Angewandte Geodäsie. Rapport over de werkzaamheden in het jaar 1967. Verlag des Instituts für Angewandte Geodäsie, Frankfurt a. M. 1968. Catalogus van Kaarten. Uitgegeven door de Topografische Dienst, met medewerking van Algemene Dienst van Rijks- waterstaat, Hydrografische Dienst, Kadaster, Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat, Rijks Geologische Dienst, Stichting voor Bodemkartering. Delft, juni 1968. International Map of the World - Report for 1966. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York 1968. Kartengeschichte und Kartenbearbeitung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Wilhelm bonacker. Herausgegeben von k.-h. meine, Kirsch baum Verlag, Bad Godesberg 1968. 272 bladz. met bijdragen van 30 medewerkers, 30 kaart- fragmenten, 61 ill., 12 tabellen, DM 65, Kartographische Generalisierung. Ergebnisse des 6. Arbeitskreises Niederdollendorf 1966. Bibliographisches Institut, Mannheim 1967. Photogrammetrie Activities at the Geographical Survey Office of Sweden. Rikets Allmänna Kartverk, Stockholm 1968. Voor inhoudsopgave zie rubriek Uit de Tijdschriften G.T. 1968, p. 380. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift III (1969) Nr. 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1969 | | pagina 11