documentalist Bobbs- Merrill Reprints in Geography Now Available in Europe MARGRIET Voor de researchwerkzaamheden ten behoeve van onze vacantie-rubriek in bij voorkeur een gepensioneerd Aardrijkskunde-leraar. Hij moet conscientieus te werk gaan en een ruime belangstelling hebben voor reizen en alles wat daarmee te maken heeft. Hij moet zelfstandig gegevens kunnen verzamelen van reis- en verkeersbureaus en over een grondige talenkennis be- schikken. Brieven met uitvoerige inlichtingen gelieve U te richten aan De Gei'llustreerde Pers N.V., Hoofdredaktie, Stadhouderskade 85, Amsterdam. zoeken wij een 237 Reprints of articles from leading international journals specially selected for their current significance and his- torical importance and covering all as- pects of geographica! study. Reprints of interest to geographers are also available under Anthropology (340), American History (330), Political Scien ce (390) and Sociology (622). Total Re prints available now exceed 3,000. Ninety five percent of the Bobbs-Mer- rill Reprints are priced at 3/- per title, (remainder at 6/-, 9/- or 12/-), post free. Enquiries and catalogue requirements to Eurospan Limited, 44 Hatton Garden, London E.C.l.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1969 | | pagina 15