Uit de tijdschriften kartografie, verzorgd door Drs. p. w. geudeke, Topografische Dienst, Delft Phologrammetric Engineering In Volume XXXV, No. 6 (juni 1969) geeft s. bertram de laatste stand op het terrein van de automatische kaartvervaardiging bij de Army Map Service in The UN AM ACE and the auto- matic photomapper. Het voorstel voor een volledig automatisch systeem, gepresenteerd op het S.I.P. congres in Lissabon (1964), is momenteel gerealiseerden bij de A.M.S. in bedrijf gesteld (pp. 569-576). In Volume XXXV, No. 8 (augustus 1969) bericht e. t. podufaly over de reorganisatie van de militaire kaarteringsdienst in de Verenigde Staten in The Armfs new TOPOCOM. Tijdens deze reorganisatie werd o.m. een betere accomodatie verkregen voor de satellietgeodesie, de auto- matisering, e.a. (pp. 750-754). Surveying and Mapping In Volume XXIX, No. 1 (maart 1969) bespreekt c. f. ellingwood de Problems in maintaining a national control leveling net. De bijhouding en uitbreiding van het nationale primaire water- passingsnet is in hoge mate achtergebleven bij de groeiende behoefte aan nauwkeurige hoogte- gegevens. De auteur doet verschillende voorstellen om uit deze kritieke situatie te geraken (pp. 33-39). n. mcgary en d. a. mcmanus behandelen een onderwerp uit de practische kartografie nl. Cartographic representation of submarine topography. Met behulp van dieptelijnen, hypsome trische kleuren en schaduwing kan het relief van de zeebodem voldoende duidelijk weergegeven worden. De toegepaste methode is vrijwel identiek aan de traditionele methodes voor relief- weergave (pp. 51-54). j. m. mcalinden en h. orlin bespreken in Mapping our new sea frontier verschillende aspecten van de kaartering van het continentale plat: topografie van de zeebodem, Sedimenten, mag- netisme, getijden, e.d. (pp. 71-86). In The Automap system beschrijft w. e. Schmidt een methode voor de volautomatische ver- vaardiging van een planimetrische kaart voor jeder deel van het aardoppervlak, in iedere ge- wenste projectie en op iedere gewenste schaal (pp. 101-106). World Cartography In de laatste aflevering van deze onregelmatig verschonende periodiek (Volume IX, 1969) zijn de volgende artikelen opgenomen: H. J. welch, Thepotential of geometric satellite triangulation for establishing Continentalgeodetic control (pp. 1-8). a. p. colvocoresses, A unifiedplane coordinate reference System (pp. 9-65). r. janicot, General Organization, execution and cost of cartographic work (pp. 66-74). j. tricart, Cartographic aspects of geomorphological surveys in relation to development programs (pp. 75-83). Polski przeglad kartograficzny In de eerste jaargang, 1969 no 2, schrijft b. simak het artikel Atlas Swiata i Ceskoslovensky Vojensky Atlas, waarin 10 grote geografische atlassen met elkaar vergeleken worden, o.a. Times, MiraBertelsmann, T.C.I., Atlas Swiata (Poolse Wereldatlas, in Engelse bewerking versehenen als Pergamon World Atlas) en de Tsjechoslowaakse Legeratlas. De ideeen achter, en de struktuur van deze atlassen worden aan de hand van een minutieus kartometrisch onder- zoek beoordeeld door middel van analyse-methoden, zoals o.a. generalisatie-metingen die ook voor ander kartografisch onderzoek nuttig lijken. Op grond van dit onderzoek worden de atlassen in klassen ingedeeld. Het artikel heeft een Engelse summary. Het tijdschrift Polski przeglad kartograficzny bevat, naast artikelen, de rubrieken: Recensies; Berichten van de redaktie, bestaande uit aankondigingen van nieuwe kaarten en atlassen (ver- lucht met kaartuitsneden) en van nieuwe kartografische literatuur; Berichten uit de kartogra fie; en Veranderingen op de kaart van Polen en de wereld (met kaarten gei'llustreerd). Het tijd schrift is een gekombineerde uitgave van de Poolse geografische vereniging en de Poolse kartografische staatsuitgeverij. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IV (1970) Nr. 3

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 15