0' CS H H tA GEOGRAFISCHE KATERNEN Schoolkaart voor de Natuurkunde en de Volksvlijt MALMBERG DEN BOSCH Een aanwinst voor uw kaartencollectie is ongetwijfeld de door Dr. W. C. H. Staring (1808-1877) Van deze in 1860 versehenen kaart werd door ons een facsimiledruk vervaardigd. U kunt de kaart, bestaande uit 15 bladen in map, bestellen door overschrijving van 65,op postrekening 66600 ten name van SMULDERS' DRUKKERIJEN N.V., 'S-GRAVENHAGE, met vermelding „Staringkaart". Daarna volgt franco toezending. X s A. C. A. van Doorn De Sowjet-Unie, 3e druk 235 Drs. B. H. A. Jansen De Verenigde Staten van Amerika, 3e druk 235 H. C. Janssen De ontwikkelingslanden, 3e druk 235 A. C. A. van Doorn Frankrijk, f 2,35 Bij het opzetten van de reeks 'Geografisehe katernen' zijn de samenstellers uitgegaan van het ontwerpleer- plan van de Geografsehe Vereniging voor de hogere klassen van het vwo en havo. Naast de behandeling van een aantal landen zullen ook bijzondere sociaal-geografische onderweroen en een aantal facetten van de fysdsche geografie aan de orde körnen. Levering via de boekhandel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 19