Waar zoii een Ambtenaar zieh het best tegen ziektekosten kunnen verzekeren? Er zijn in Nederland heel wat verzekeringsmaatschappijen. Bij de meeste maatschappijen kan iedereen zieh verzekeren. De Ambtenaren Centrale opgericht in 1924 is echter door en voor Ambtenaren, met een unieke „ziektekosten-kost- prijspolis" speciaal voor de Ambtenaar. Het neemt hier echter te veel ruimfe in om alle pluspunten op te sommen. Daarvoorhebbßn wij een uitvoerige prospectus. Knip onderstaande coupon uit en stuur deze op: Ant- woordnummer 130, Utrecht. Dan nemen wij de portokosten voor onze rekening. U kunt ook telefonisch onze brochure aanvragen, tel. 10301-19546. Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen de gevolgen van ziekte en ongeval De Ambtenaren Centrale, Maliebaan 108, Utrecht. Ik wil wat meer weten van de ziektekostenpolis. Naam: Adres: Plaats: Telefoon: Funktie: PC

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 22