n A - A o - B 0 U M - disseminate the results of these investigations. This, in order to make the most effective maps and to ensure that the maps are used with utmost efficiency"4. Een van de resultaten5 van de arbeid van koläcny en zijn medewerkers berust op testen door middel van een 'Optotype' (zie fig. 1een hulpmiddel dat een variant is op de kaarten die oogartsen plegen te gebruiken. Hiermee werd de drempel- waarde van een aantal kaartsymbolen bepaald. Drempelwaarde is de kleinst waarneembare afmeting van een kaartsymbool voor een bepaalde leesafstand. Het resultaat van deze proeven wordt in fig. 2 gegeven. Bij de voorbereiding van de produktie van nieuwe schoolatlassen heeft koläcny ook verschillende aspecten van het kleurgebruik nagegaan. Hij organiseerde o.a. een enquete voor 1,5 miljoen schoolkinderen, waarbij gevraagd werd welke kleur ze het meest logisch vonden om er een bepaald verschijnsel op de kaart mee aan te geven. Bij dit onderzoek naar de kleur en vorm van kaartsymbolen ging men van de hypothese uit, dat de meerderheid van de bevolking onder bepaalde omstandig- Thematische Kartografie en visuele waarneming 467 THE SMALLEST POSSIBLE DIMENStONS OF MAP SYMBOLS DÜRING CHROMATIC SITUATION Symbol The smallest possibte dimensions for the Symbols in mm.for the map reading from the distance: d 40 cm d r 1,5 m d=: 10m =1.0 3,8 17, 5 a 1 0 3,8 17, 5 v 1 0 3.8 17, k v= 1 0 3,8 17, 5 a a 0,7 v= 1 ,3 2,6 4.9 15, 1 25, 0 a= 0. 7 v- 1 3 2,6 4 9 15. 1 25,0 d= 1 ,0 3,8 17, 5 d= 1,0 3,8 17, 5 a 0. 8 b= 1 6 3,0 6,0 17, 5 35, 0 b a= 1 4 b= 0,7 5,2 2,6 30, 2 1 5, 1 a a 1 1 b-" 1,1 4,1 4,1, 20,1 20,1 a a= 1; 1 b 1 1 4,1 4,1 20, 1 20, 1 d d - 1, 0 3,8 17,5 Fig. 2. Minimale grootte van kaartsymbolen voor leesbaarheid op een bepaalde afstand (uit: koläcny, Utilitarian Cartography). K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IV (1970) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 5