door het gebruik van dergelijke Symbolen verkrijgt, worden gecompenseerd door het verlies aan exactheid van de kaart. De specificaties voor een algemeen geldende legenda voor de Wereldbevolkingskaart waarmee de IGU-commissie in 1964 kwam10, bevelen dan ook het gebruik van cirkels aan. Vorm. Bij onderzoek van psychologen is gebleken dat men bepaalde figuren nog als zodanig kan herkennen, zelfs als ze een grote mate van vervorming hebben ondergaan. Hierop is onder andere het gebruik van anamorfoses gebaseerd. Anamorfoses zijn diagrammen waarbij de waarde-grootheden zijn weergegeven in de vorm van het gebied waarop ze betrekking hebben, en wel op een zodanige manier dat een op een kaart gelijkende voorstelling ontstaat. Thematische Kartografie en visuele waarneming 469 RADIUS (MM.) 1.27 1.99 Fig. 3. Kleinste verschillen in cirkelgrootte die nog duidelijk waarneembaar zijn (uit: h.-j. mei- hoefer, The Utility of the circle as an effective cartographic Symbol). K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IV (1970) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 7