Kartografische Sectie Mededelingen nr. 61 (1973) Bestuur Dr. J. J. C. Piket, Voorzitter, St. Annastraat 418, Nijmegen; Drs. J. E. Romein, Vice-voorzitter, Achterweg 22, Groet (N-H); Drs. G. F. Willems, Secretaris, Zichtenburglaan 52, Den Haag; Drs. E. S. Bos, Penningmeester, Spielehorst 2, Enschede, giro 484407 t.n.v. de penningmeester van de Kartografische Sectie te Enschede; Ledert'. J. P. Heerema, Bennekom; Prof. Dr. Ir. C. Koeman, De Bilt; G. D. Raasveldt, Den Haag; A. Ras, Delft; Ir. J. A. C. E. van Roermund, Delft; A. van der Waag, Enschede. Erelid Prof. Dr. F. J. Ormeling, Lonneker. Subredactie Kartografie - Mededelingen van de Kartografische Sectie Prof. Dr. Ir. C. Koeman, De Bilt; Drs. P. W. Geudeke, Schipluiden; Drs. F. J. Ormeling, Bilthoven. Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie Prof. Dr. Ir. C. Koeman, De Bilt, Voorzitter-, Mevr. Drs. M. Donkersloot-De Vrij, De Bilt, Secretaresse. Werkgroep opleiding in de kartografie A. van der Waag, Enschede, Voorzitter. Werkgroep kartografische terminologie Drs. J. E. Romein, Groet (N-H), Voorzitter-, Drs. E. S. Bos, Enschede, Secretaris. Redactie van Kaartbulletin A. H. Verroen, A. J. Karssen, A. Ras. Correspondentie-adres A. H. Ver- roen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, Breukelen. Voor de volgende zaken wende men zieh tot de Secretaris, Drs. G. F. Willems, Zichtenburglaan 52, Den Haag 1. Correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kartografische Sectie (adreswijzigingen enz.). 2. Bestelling van losse nrs fl 1,50) en abonnementen op de 'Mededelingen'. 3. Bestelling van losse nrs fl 2,00) en abonnementen op het 'Kaartbulletin'. Verzoeke alle kopij en recensie-exemplaren te zenden aan het Redactie-secretariaat van het Geografisch Tijdschrift, Oranjesingel 4, Groningen. Advertentie-kopij zenden aan Intermedia-Groningen N.V., Oude Boteringestraat 22, Groningen. INHOUD C. Koeman, Wat moet de geograaf als redakteur van kleinschalige kaarten van de afbeeldings- leer weten?65 H. J. van Dorsser and A. I. Salome, Different methods of detailed geomorphological mapping (with coloured example)71 Berichten uit de kartografie70 Besprekingen74 Aankondigingen80

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 2