BERICHTEN UIT DE KARTOGRAFIE 70 6 D. H. Maling, Some notes about the Trystan Edwards projection. In The Cartographic Journal, Dec. 1966. Deze 'notes' zijn gebaseerd op een zgn. nieuwe cilinderprojektie, beschreven in het boekje dat de wereldkaart begeleidde (Mercator van voetstuk gehaald) A. Trystan Edwards, A new map of the world. Batsford, London 1953. Dit is in feite de Cylindrical equal area projection van Lambert (1772). 7 W. R. Tobler, Loxodromic azimuthal equidistant projection. In The Cartographical Journal, Dec. 1966. 8 D. H. Maling, Suitable projections for maps of the visible surface of the moon. In The Cartographic Journal, Dec. 1965. 9 J. Keuning, The history of geographica! map pro jections until 1600. In Imago Mundi XII, 1955, pp. 1-24. 10 M. A. Tissot, Memoire sur la representation des surfaces. Paris 1881. 11 Zie o.a. L. Driencourt J. Laborde, Traite des projections des cartes giographiques. Paris 1932. K. Zöppritz-Bludeau, Leitfaden der Kartenentwurf- lehre. Leipzig-Berlin 1921. K. H. Wagner, Kartographische Netzenwürfe. Leipzig 1949. 12 G. Scheffer K. Strubecher, Wie findet und zeichnet man Gradnetze. Teubner Verlag, Stuttgart 1956. 13 W. R. Tobler, Automation and cartography. In The Geographical Review, XLIX, 4, 1959, pp. 526- 534. En Map projection research by digital Computer. Paper presented to the Ass. of Am. Geographers. Denver 1963. 14 V. Sukhov, Technique and methods of soviet carto graphy. In T.K.N.A.G. LXXIX, 1962, pp. 205-209. CURSUS KAARTBEHEERDERS IN LONDEN Van 19-21 juni organiseren de Map Curators' Group van de British Cartographic Society en de A.S.L.I.B. een cursus voor kaartbeheerders. De nadruk zal bij deze cursus liggen op de meer praktische aspecten van het kaartbeheer. Er zullen bezoeken aan enkele belangrijke bibliotheken, o.a. het Public Record Office, worden gebracht. De plaats van de cursus wordt A.S.L.I.B. Headquarters, Beigrave Square, Londen. Deelnemers uit Nederland zijn welkom. Nadere inlichtingen bij de Kartografie-redactie. Seventh United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Far East Onder leiding van Mr. C. N. Christopher, hoofd van de Kartografische Sectie van de ECOSOC van de Ver- enigde Naties wordt er van 15-17 Oktober 1973 in Tokio de 7de regionale kartografische conferentie voor Azie en Australie gehouden. Deelname aan deze conferentie moet gesanctionneerd worden door de regering van de deelnemende landen (die niet tot Azie of Australie beperkt hoeven te blijven). Het adres van de organisatiecommissie is Executive Office of the Seventh United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Far East c/o Geographical Survey Institute 24-13, 3 Chome, Higashiyama, Meguro-ku, Tokyo, Japan. Aanmeldingsformulieren bij het bestuur der Karto grafische Sectie verkrijgbaar. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 8