Voor een juiste waardering van de resultaten moet men in feite de topografische dementen die met 100 zekerheid kunnen worden ge- interpreteerd, een zeer gering belang toekennen. Zij bepalen de waarde van een dergelijke proef niet, doch de nog juist waarneembare details, indien deze tenminste nodig zijn voor de kaart- herziening. Bekijkt men de resultaten vanuit dit oogpunt, dan blijken de grootschalige opnamen met de normaal- en met de wijdhoekkamera duidelijk voor te liggen op de superwijdhoekfoto's. Het doel van de proef was om goed vergelijkbare interpretaties te krijgen, waaruit dan elk instituut zijn konklusies voor de eigen omstandigheden kan trekken. Zulke omstandigheden zijn o.m. ervaring van interpreteurs, dichtheid van topo- grafie, beschikbare gelden, tijdstip waarop kaar- ten moeten verschijnen, hoeveelheid beschikbare medewerkers e.d. Slotwoord Gaarne betuig ik mijn dank aan de heren Th. v. d. Veen, J. N. Brouwers, W. J. Struick en B. Verschoor, medewerkers van de Topogra fische Afdeling van de Topografische Dienst te Delft en aan Ir. S. Volp c.i., voor hun mede- werking aan resp. de uitvoering van de foto- interpretaties en de bewerking van de resultaten. Het volledige, in het frans geschreven rapport van deze proefneming kan worden besteld bij het Institut für Angewandte Geodäsie', Kennedy allee 151, 6 Frankfurt am Main, Bundesrepublik. Men dient dan te vragen naar ,Publication offi- cielle no. 6 de l'OEEPE'. 152 BIJLAGE I Bad Godesberg Deelnemend instituut Landesvermessungsamt Nord- rhein-Westfalen. Gebruikte instrumenten zakstereoscoop (Zeiss), 3 X vergroting. Aantal interpreteurs 1, met lange ervaring in revisie van de kaart op de schaal 1:25.000. Braunschweig Deelnemend instituut Technische Universität Gebruikte instrumenten stereotop IV (Zeiss), 6x vergroting. Aantal interpreteurs 1, met lange ervaring in foto- grammetrisch kaarteren, geen veldervaring. Brüssel Deelnemend instituut Institut G6ographique Militaire. Gebruikte instrumenten Oude Delft Scanning Stereo- scoop III (ODSS III), 4,5 X-vergroting. Delft Deelnemend instituut Topografische Dienst. Gebruikte instrumenten zakstereoscoop, 2-, 3 X vergroting en Interpretoskop (Jenoptik), 2-, 15 x vergroting. Aantal interpreteurs 4, met resp. 7, 8, 13 en 35 jaar bureau- en terreinervaring. Florence Deelnemend instituut Instituto Geografico Militare. Gebruikte instrumenten Stereoscope Galileo-Santoni 3/B, 4,5 x vergroting. Aantal interpreteurs 1 ingenieur, 29 jaar ervaring, weinig terreinervaring, 2 technici belast met fotogram- metrische kaartering, resp. 10 en 29 jaar ervaring. Frankfurt a. M. Deelnemend instituut Institut für Angewandte Geodäsie. Gebruikte instrumenten ODSS III; 1,5-, 4,5 x vergro ting. Aantal interpreteurs 6, lange ervaring in stereokaartering echter met geringe terreinervaring. Karlsruhe Deelnemend instituut Inst, für Photogrammetrie und Topographie der Universität. Gebruikte instrumenten Stereoscoop, 6 x vergroting. Aantal interpreteurs 1, met ervaring in stereokaartering. Koblenz Deelnemend instituut Landesvermessungsamt Rhein land-Pfalz. Gebruikte instrumenten ODSS III, 1,5-, 4,5 x vergro ting. Aantal interpreteurs 1met ervaring op landmeetkundig gebied en op het gebied van herziening van topografische kaarten op schaal 1:25.000. München Deelnemend instituut Techn. Hochschule, Institut für Photogrammetrie und Kartographie. Gebruikte instrumenten ODSS III, 1,5-, 4,5 X vergro ting. Aantal interpreteurs 2 Studenten, zeer geringe terrein ervaring. Wenen Deelnemend instituut Bundesamt für Eich- und Ver messungswesen, Landesaufnahme. Gebruikte instrumenten zakstereoscoop, 3 X vergroting. Aantal interpreteurs 4 ingenieurs 2 topografen, allen met goede ervaring en veldpraktijk. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 10