Als men topografische kaarten wil herzien zullen er bestaande bladen beschikbaar zijn, waar heel veel van de thans ge├╝nterpreteerde gegevens op zijn aangegeven. Bij interpretatie van nieuwe luchtfoto's behoeft men dus niet geheel onafhan- kelijk een groot aantal details te herkennen, doch in feite alleen maar op hun aanwezigheid, te kontroleren. Dit is een veel eenvoudiger opgave dan die welke thans aan de interpreteurs is voorgelegd. De behaalde percentages zullen dus bij direkt aan herziening gekoppelde foto-interpretatie belangrijk hoger liggen dan de in de tabel opgegeven waarden. Deze kan men in feite beschouwen als datgene wat minimaal haalbaar is. Uit de totale resultaten blijkt dat de hoogste gemiddelden voor de gehele proefneming be- haald als volgt zijn Voor vlak gebied met de fotoschaal 1:12.500 opgenomen met de wijdhoekkamera (f 15 cm) opnamen G uit de tabellen. Voor het heuvelgebied met de fotoschaal 112.500 opgenomen met de normaalhoekkamera (f 21 cm) opnamen F uit de tabellen. Voor het hooggebergte met de fotoschaal 1:25.000 opgenomen met de normaalhoek kamera (f 21 cm) opnamen A uit de tabellen, en ook met de fotoschaal 1:35.000 opgenomen met de wijdhoekkamera (f 15 cm) opnamen H uit de tabellen. De minst gunstige resultaten worden behaald met de superwijdhoekkamera (f 8,8 cm). Bij de uitvoering van de interpretaties kwam al de mening naar voren, dat het voor het heuvelgebied en vooral voor het hooggebergte wellicht beter was geweest ook te kunnen beschikken over opnamen op nog iets kleinere schaal zoals 1:50.000. 150 Tabel1 Vlak gebied Groep Gescoord Topografisch element Topografisch Minimum- Maximum- gemiddeld element waarmee percentage percentages percentage maxima en minima werden bereikt gekombineerd met kamera/ schaal/opname, waarmee dit min. bereikt werd gekombineerd met kamera/ schaal/opname waarmee dit max bereikt werd 1 98-100 spoorweg, rivier, sportterrein, kerkhof II 90-98 hoofdweg, fabriek, bos wegkruising hoofdweg 76 (A) 100 (C, E, G) III 80-90 secondaire weg, brug, kerk 33 (C) 100 (D, E) huis (alleenstaand en benzinestation 42 (C) 100 (F) in groep), kerk, benzinest. alleenst. huis 68 (D) 92 (C, G) IV 70-80 industriespoor, industriespoor 45 (C) 80 (G) schoorsteen, schoorsteen 52 (C) 90 (E, G) aquaduct, aquaduct 60 (A) 100 (F) boomgaard, bomenrij boomgaard 56 (F) 80 (A) V 60-70 tertiaire weg, stroomversnelling stroomversnelling 61 (C) 84 (B, G) VI 50-60 hoogspanningsleiding, hoogspanningsl. 40 (A) 76 (G) 40-50 beek beek 43 (F, G) 63 (B, E) VII kanaal, kanaal 0 (C) 60 (F, G) struikgewas, steilrand struikgewas 36 (A) 68 (E) VIII 30-40 stuw stuw 25 (F) 46 (E) IX 20-30 voetpad, voetpad 14 (C) 33 (D) heg heg 11 (A) 40 (G) X 10-20 onverharde weg, transf.- huis, tank meer en plas reservoir 0 (C) 25 (E) XI 0-10 kapel, groeve, kapel 0 (A, C, F) 10 (D, G) alleenstaande boom groeve 0 (A, B, C, E, 20 (D) F, G) Verklaring A opnameschaal 1:25.000 kamera f 21 cm E 17500/15 H 35000/15 B 25000/15 F 12500/21 1 35000/8,8 C 25000/8,8 G 12500/15 D 17500/21 Het vlakke gebied is uitsluitend opgegeven met de kombinaties A t/m G. CONCLUSIES i'.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 8