het open water aangesloten wordt op de gewone zeekaart en men enigermate aan de gebruikte kleuren gewend raakt, terwijl op de binnen- wateren aangesloten wordt op de Waterkaart, waarnaar ook wordt verwezen. Dat de kaart in de huidige vorm aan de behoefte voldoet blijkt uit de verkoopcijfers. In de jaren 1971, 1972 en 1973 werden er van de totaal zeven kaartnummers resp. 22.000, 26.000 en 32.000 exemplaren verkocht met als bestseller de kaart nr. 1810 'IJsselmeer' met resp. 8.000, 9.000 en 10.000 exemplaren. De uitgave van de kaarten was tevens bedoeld als maatregel voor bezuiniging op het personeel. De 'zomerpiek' in de zeekaartenverkoop is aanmerkelijk lager geworden, hoewel de seizoensinvloed nog steeds goed merkbaar is. Blijkbaar zijn er nog de nodige zeilers of bezitters van motorjachten die aan de gewone zeekaart de voorkeur geven. De kaartprijs is gemiddeld de helft van die van de zeekaarten van het zelfde gebied. AN WB-WATERKA ARTEN door M. A. G. BOS Een belangrijk facet in de Nederlandse karto- grafie wordt gevormd door de 'waterkartografie'. Het zal duidelijk zijn, dat in ons waterland het bestaan van waterkaarten in een grote behoefte voorziet. Hierbij dient men onderscheid te maken tussen het zgn. 'buitenwater/open water' (zee, zeearmen en ook het IJsselmeer) en het 'binnenwater' (grote rivieren, plassengebieden enz.). Van de eerste categorie worden kaarten uit- gegeven door de Chef der Hydrografie (zee kaarten en kaarten voor zeil- en motorjachten). Van de meeste wateren van de tweede categorie worden door de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB waterkaarten uitgegeven, bestemd voor hen die aan watersport of water- toerisme doen, hoewel ook de beroepsvaart nogal eens gebruik maakt van deze kaarten. Vreemd genoeg is er over deze waterkaarten nog maar heel weinig gepubliceerd, reden waarom er in dit artikel wat dieper wordt ingegaan op het hoe en het waarom. Het is uiteraard een duidelijke zaak, dat op het water grote behoefte bestaat aan gegevens betrekking hebbende op de ligging van jacht- havens, op vaardiepten, brughoogten, sluis- afmetingen, al dan niet vrij toegankelijk vaar- water, stroomsnelheid enz. Dit zijn zeer belangrijke informaties, welke op goed in het oog vallende wijze op de water kaarten dienen te worden aangegeven. Daarnaast is van belang hoe de uitsnede van een kaart wordt gekozen, rekening houdende met gebieden welke een eenheid vormen op het terrein van watertoerisme of welke een of meer rivieren beslaan. Hieronder volgt een lijst van de ANWB-water- kaarten met vermelding van schaal, aantal kleuren en datum van de laatste herziene uit gave 316 INHOUD EN ASSORTIMENT Chef Afdeling Kartografie A.N.W.B. Midden-Friesland 1:50.000 Zuidwest-Friesland 1:50.000 Noordwest-Overijssel 1:50.000 Gelderse IJssel 1:25.000 Randmeren 1:25.000 Amsterdam-Alkmaar 1:50.000 Hollandse plassen 1:50.000 Vechtplassen 1:50.000 Grote Rivieren, west- blad 1:50.000 Grote Rivieren, middenblad 1 1:50.000 Grote Rivieren, oostblad i 1:50.000 Limburgse Maas 1:25.000 Biesbosch 1:25.000 Veerse Meer 1:25.000 Vinkeveense plassen 1:10.000 Loosdrechtse plassen 1:15.000 Belgie en N.W. Frankrijk 1:300.000 4 1973 1 Op deze kaarten zijn de Grote Rivieren in de breedte vertekend tot de schaal 1:25.000, teneinde zo duidelijk mogelijk de watertoeristische informatie te kunnen weergeven. 7 1969 7 1971 6 1973 6 1973 6 1972/1973 7 1971 7 1973 7 1972 7 1972 8 1972 7 1972 6 1973 6 1973 6 1973 6 1971 8 1972 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 6