m Kartografische Sectie Mededelingen nr. 63 (1973) Bestuur Dr. J. J. C. Piket, Voorzitter, St. Annastraat 418, Nijmegen; Drs. J. E. Romein, Vice-voorzitter, Achterweg 22, Groet (N-H); Drs. G. F. Willems, Secretaris, Zichtenburglaan 52, Den Haag; Drs. E. S. Bos, Penningmeester, Spielehorst 2, Enschede, giro 484407 t.n.v. de penningmeester van de Kartografische Sectie te Enschede; LedenJ. P. Heerema, Bennekom; Prof. Dr. Ir. C. Koeman, De Bilt; G. D. Raasveldt, Den Haag; A. Ras, Delft; Ir. J. A. C. E. van Roermund, Delft; A. van der Waag, Enschede. Erelid Prof. Dr. F. J. Ormeling, Lonneker. Subredactie Kartografie - Mededelingen van de Kartografische Sectie Prof. Dr. Ir. C. Koeman, De Bilt; Drs. P. W. Geudeke, Schipluiden; Drs. F. J. Ormeling, Bilthoven. Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie Prof. Dr. Ir. C. Koeman, De Bilt, Voorzitter, Mevr. Drs. M. Donkersloot-De Vrij, De Bilt, Secretaresse. Werkgroep opleiding in de kartografie A. van der Waag, Enschede, Voorzitter. Werkgroep kartografische terminologie Drs. J. E. Romein, Groet (N-H), Voorzitter, Drs. E. S. Bos, Enschede, Secretaris. Redactie van Kaartbulletin A. H. Verroen, A. J. Karssen, A. Ras. Correspondentie-adres A. H. Ver- roen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, Breukelen. Voor de volgende zaken wende men zieh tot de Secretaris, Drs. G. F. Willems, Zichtenburglaan 52, Den Haag Correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kartografische Sectie (adreswijzigingen enz.). 2. Bestelling van losse nrs 1,50) en abonnementen op de 'Mededelingen'. 3. Bestelling van losse nrs (ä//2,00) en abonnementen op het 'Kaartbulletin'. Verzoeke alle kopij en recensie-exemplaren te zenden aan het Redactie-secretariaat van het Geografisch Tijdschrift, Oranjesingel 4, Groningen. Advertentie-kopij m.i.v. 1974 eveneens te zenden aan Redactiesecretariaat, Oranjesingel 4, Groningen, tel. 050-180310, uiterlijk op de eerste van de maand voorafgaande aan de maand van verschijning. Zie verder folder op aanvraag. INHOUD Cor Koeman verlaat het Bestuur van de Kartografische Sectie Heruitgave van de eerste editie van de "Topographische en Militaire Kaart van het Koning- rijk der Nederlanden A. van der Waag, Kartografie-onderwijs in Nederland Wandkaarten van Wolters-Noordhof Besprekingen 383 389 391 393

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 2