KARTOGRAFIE COR KOEMAN VERLAAT HET BESTUUR VAN DE KARTOGRAFISCHE SECTIE We hebben de neiging, en kennelijk de behoefte, om de verwarrende hoeveelheid van gebeurte- nissen en ontwikkelingen die we de geschiedenis noemen, overzichtelijk in te delen en in data vast te leggen. We zeggen hier eindigen de middeleeuwen, met deze schermutseling op een meidag in 1568 begon de tachtigjarige oorlog, in dit jaar werd de stoommachine uitgevonden terwijl we heel goed weten dat historische veranderingen, perioden, uitvindingen enz. groei- processen zijn waarin wezenlijke kenteringen, zo ze al aanwezig zijn, niet altijd nauwkeurig zijn te dateren. Als we dat bedenken, mag ik best vaststellen dat met het vertrek van Cor Koeman uit het bestuur van de Kartografische sectie de kern van de oude bemanning het schip verlaten heeft. En met deze zeevaart- kundige beeldspraak geloof ik niet te kort te doen aan de opmerkelijk velen die al in de eerste ledenlijst van 16 december 1958 voor- kwamen en vandaag nog altijd op eervolle plaatsen onze vereniging dienen. Maar ik verval in het datum-fetisjisme waar- tegen ik zelf gewaarschuwd heb. Want is niet een van de gelukkige kenmerken van de Karto grafische sectie dat er niet of nauwelijks een breuk is geweest tussen de periode van de 'revolutionaire beginners' en een volgende fase van bevestiging en erkenning een breuk die men in menselijke organisaties zo veel ziet optreden? Wanneer er in de Kartografische sectie ooit een lichtelijk kritiek Stadium is geweest, dan was het bij het aftreden van dr. O. (lieve professor, zoals ik hem in mijn latere 379 Cornelis Koeman, 21 Oktober 1972. Foto Jac. Groot. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 3