Het was bij de voorbereiding van de eerste van onze inmiddels traditionele jaarlijkse Studie- dagen dat ik kennis maakte met de misschien wel eens teveel verborgen hartelijkheid en ge- voeligheid van Cor Koeman. Wij verkenden samen een romantisch konferentie-oord in de bossen bij Doorn op de dag dat mijn tegen- woordige echtgenote bezig was met de geboorte van ons eerste kind. Toen ik dat, tussen de bedrijven door aan Koeman vertelde (die ik toen nog maar zeer oppervlakkig kende) had hij geen rust meer. Hij keek, op de hem eigen wijze, enige tijd dwars door mij heen, en zei "jij gaat onmiddellijk naar je vrouw, daar moet je bij zijn". Hij dreef me naar de bushalte, en toen ik wegreed stak hij beheerst zijn hand op. En vanaf dat ogenblik kan ik, eerlijk gezegd, geen kwaad meer van hem hören. (Dat hij ook nog een bijzondere vrouw heeft, zal voor dit tijdschrift, naar ik vrees, wel niet ter zake doen.) Jan Romein 382 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 6