mursm imi imizEMHum toi»4n,itApiii Hi' im it: o nhataikm kaxixr HERUITGAVE VAN DE EERSTE EDITIE VAN DE "TOPOGRAPHISCHE EN MIL1TAIRE KAART VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN" Uit de grote belangstelling die de tegenwoordige generatie voor de geschiedenis van kunst, techniek, sociale verhoudingen, politiek enz. in de 19de eeuw toont, is wellicht ook de grote interesse in de topografie van Nederland uit die periode te verklaren. In het algemeen kan men zeggen dat de omstandigheden en de geografische gesteldheid waarin onze voor- ouders honderd jaar geleden leefden de mensen van deze generatie meer aanspreken dan de situaties waarin verre voorouders leefden. Deze voorkeur voor de 19de eeuw laat zieh wel verklaren wanneer men het volgende bedenkt voor de thans levenden is de binding met de 19de eeuw nu nog een levende binding, want men heeft de grootouders en overgrootouders nog bij het leven gekend of er de verhalen uit de mond van familieleden van vernomen. De veranderingen die onze grootouders en over grootouders in hun leven hebben meegemaakt zijn ingrijpender en talrijker geweest dan ooit in de geschiedenis der mensheid door een generatie werd beleefd. Er hoeft in een geo- grafisch tijdschrift niet verklaard te worden welke enorme veranderingen dit geweest zijn. De economische en sociale gevolgen van deze omwentelingen vormen het studieterrein van de economische en sociale geschiedenis. De conse- quenties ervan ten aanzien van het woon- en werkmilieu van de mens en de daarmee verbün den wijzigingen in de landschappelijke aspec- ten regarderen de geografen en historisch- 383 VAB MST I. II V A I! I) I 0 I) iloor tV CO||inni-n Vau tVii (Onirralni *c»taf. c n («■•iravccrd lid I opn» rapluscli l'nirc.iii \,iii lirl Mimsloru' \an Oorlo«-. de Scliaal van I äO.OOO. EL Fig. 1. Titelblad van dekomplete eerste uitgave van 62 bladen van de "Topographische en Militaire kaart K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VIl (1973) Nr. 5 1:50.000.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 7