Cursus cartografie en grafische presentatie I 1 I Nieuwland Automatisering Staat voor totaaloplossingen van informatiserings- vraagstukken door middel van de juiste balans tussen opleidingen, detachering, adviezen en diensten op het gebied van geo-informatie, multimedia, internet en ICT. Nieuwland Postbus 522 6700 AM Wageningen t 0317 421 711 f 0317 425 046 e info@nieuwland.nl i www.nieuwland.nl Nieuwland is geautoriseerd opleider van Door het op grote schaal gebruik maken van GIS is de laatste jaren de gemiddelde kwaliteit van kaarten omlaag gegaan. De gewenste boodschap van een kaart komt niet goed over of de klant ziet een hele andere boodschap in de kaart. Onze cursus Cartografie en Grafische Presentatie helpt u uw cartografische producten te verbeteren. I." De leerdoelen van de cursus zijn: Kennisnemen van de theorie van de cartografie en t grafische presentatie Analyseren van eigen grafische producten fnet behulp van de theorie Verbeteren van de eigen cartografische producten met behulp van de theorie Ontwikkelen procedures voor een beter product. Deze cursus duurt 4 6 dagdelen, verspreid over evenzo vele weken. De eigen kaarten worden getoetst aan de theorie. Vervolgens dienen deze kaarten steeds verder verbeterd te worden. Zodoende wordt het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk gebracht. U kunt ook parallel hieraan gedurende 4 6, dagdelen een aantal cartografische cases onder deskundige begeleiding uitwerken met behulp van ArcView. Ook deze kaartproduc^en kunt u dan in een aantal stappen verder verbeteren. Daarnaast biedt Nieuwland werkplekbegeleiding en detachanten aan op het gebied van Cartografie en GIS, kunnen wij u adviseren bij het invoeren van cartografische standaarden in uw organisatie en kunt uw GIS-projecten en cartografische wej-kzaamheden bij Nieuwland laten uitvoeren. r Voor meer informatie kunt u terecht bij Andras Wilcsinszky: wilcsinszky@nieuwland.nl |/|ieuwland Automatisering waar meer n z i t

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 103