li®r®SlSll Directoraat-Gen eraal Rijkswaterstaat Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) van Amsterdam met een puntdichtheid van 1 punt per m2 gecombineerd met een luchtfoto. Onderaan zichtbaar het Centraal Station, bovenaan de gebouwen van de RAI. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Meetkundige Dienst ffiiU f ifik, ajÄ/- v Meer informatie: Meetkundige Dienst, Geo -Loket: Telefoon (015) 269 14 44 E-mail: geoloket@mdi.rws.minvenw.nl Het AHN is een gezamelijk iniatief van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen voor de bouw van een nieuw landsdekkend, digitaal hoogtebestand

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 105