KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 Mekenkamp, P.G.M. (red.) (1994), Kartografie in bet GIS- tijdperk. nvk publikatiereeks, nr. 11, Amersfoort. Mikx, Maartje (1999), PR, cornmunicatie en de NVK. nvk publikatiereeks, nr. 29, Amersfoort. Summary M.A. Damoiseaux - The NVK on the GIS road. GIS activities in the Cartographic Society ofThe Netherlands Keywords: history of cartography, gis/lis, background The GIS wave has notgone unnoticed by the Cartographic Society of The Netherlands (NVK). Several members of the Society have taken initiatives to demonstrate to the cartographic Community what GIS is, hou> it has influenced and will influencc our work and how we can take account of it. This article gives an overview of the most important activities connected with GIS and carto graphy which have taken place during the last 15 years in our Society. A glimpse into thefuture is also offered. Risume M.A. Damoiseaux - La NVK (Soctete Nierlandaise de Carto graphic) en route vers le SIG: les activitis de La NVK en la mattere Mots-clds: histoire de cartographie, sig/sit, information de reference La vague du SIG n 'a pas iviti la NVK: dans le cadre de la So- ciiti, des initiatives ont eti privues par plusieurs membres afin d'informer la communauti des cartographes sur les SIG, son influ- ence actuelle et future sur nos travaux et des problemes de nos ef- forts dans ce domaine. L 'article präsente un apergu des activitis les plus importantes de la Socteti en rapport avec SIG et cartographie, pendant les dernteres IS annies et esquisse une vue sur l'avenir. RUNSTRAäT DE KAART OP STRAAT Straatkaarten in Oost-Souburg De wijk Schoonenburg in het Walcherense Oost-Souburg (Zeeland) is kartografisch gezien goed ontsloten. Aan het be- gin van praktisch elke straat in deze wijk bevindt zieh een situ- atieplattegrond. Op deze kaart van de wijk zijn de desbe treffende straat en de toegangswegen met een rode kleur geac- centueerd. De kaart is dus - merkwaardig genoeg - niet be- doeld om een bepaalde straat te vinden (eenmaal bij de platte- grond aanbeland, bevind je je immers al in die straat), maar om een beeld te krijgen van de huisnummering en de locatie van de straat inclusief de uitvalswegen binnen de wijk. Heiaas is een groot deel van de inkleuring als gevolg van uiteenlopen- de klimatologische omstandigheden verdwenen, zodat de plat- tegrond niet altijd meer in een oogopslag duidelijk wordt. Bo- vendien ontbreekt een noordpijl, terwijl de kaart juist op het zuiden is georienteerd. M. van Egmond India Bind maart viel in de wat lugubere tunnel onder het Station van Luik mijn 00g op een merkwaardige deur. Het fineer was er gedeeltelijk van af gescheurd, en iemand met fijnzinnig kar tografisch gevoel had in de zo ontstane ruimte het woord Inda geschreven. Een andere kaartkenner voegde hier later, minder opvallend, een tekening van Bangladesh aan toe. R. van der Schans 14

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 20