Haack Geographical- Cartographical Calendar 2001 Ikarten Regional maps from all over the world For further Information please contact: Klett International, P.O. Box 10 60 16 D-70049 Stuttgart, Germany phone: (+7116 66 40-21, telefax: (+71161 72 01 e-mail: k.jaehnke@klett-mail.de ■3SH PERTHES Justus Perthes Verlag Gotha http://www.klett-verlag.de/klett-perthes 45 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 trole van de eindgebruikers komen. De eindgebruikers - bur gers, belanghebbenden en beleidsmakers - dienen dus in Staat te zijn om de analyseprocedures, de criteria en de manier waar- op aan criteria scores worden toegekend vrij te definieren en aan te passen. Anders ontstaat het gevoel dat er voorgebakken oplossingsrichtingen aangeboden worden. Het door de eindge- bruiker vrij laten definieren van analyseprocedures en criteria is niet eenvoudig. Weer geldt dat de technologie niet sturend mag zijn, en dat de bewerkingen die met het instrument wor den uitgevoerd inzichtelijk moeten zijn. Dit zijn zeker geen triviale zaken, en zolang hiervoor geen afdoende oplossingen gevonden zijn, blijven wij voorzichtig met het toevoegen van dit soort extra's. Noot 1. In de eenvoudige uitvoering van het smartboard Staat de projector voor het scherm, waardoor de gebruikers steeds door de lichtstraal lopen. Bij de uitgebreidere versies Staat de projector achter het scherm, of bestaat het scherm uit een groot LCD-display waardoor dit probleem niet meer voorkomt. Summary W. van Deursen - The development and application of'Ontwerp- GIS', aprototype application for use inparticipatory planning Keywords: sketch maps, gis/lis, user participation This paper describes the development of 'OntwerpGIS', a map sketching tool to be used in Interactive and participatory planning sessions. The sessions are characterised by the fact that the partici- pants are stakeholders in the planning process, but these partici- pants are not necessarily experts in GIS concepts and in GIS func- tionality. The paper describes severalproblems that need to be ad- dressed to ensure a successful introduction of complicated informa- tion technology in these type of participatory processes. The paper lists the requirements definedfor the 'OntwerpGIS'prototype, and it presents some ofthe experiences with the use of the tool. R esume W. van Deursen - Description et developpement du projet 'Ont werpGIS', Un exemple typique de la planification participative Mots-cles: esquisse de carte, gis/lis, participation des utilisa- teurs L 'article est consacre la description du developpement du projet dit 'OntwerpGIS' (Ontwerp projet), un programme d'ordina- teur l'usage des seances de 'brainstorming' et de planification participative dont Les utilisateurs ne sont pas conses de maitriser les techniques infiormatiques. Apres avoir indique les problemes qui se posent, dans un tel contexte, l'auteur propose des lignes directrices utilisees pour le developpement du programme 'OntwerpGIS' et esquisse les possibilites de l'extension de celui-ci ainsi que les expe riences vecues lors de son utilisation. H-*Urto&raP ck Geogia The editor and the Publishing house have selected these 12 maps, which are genuine pieces of art and show exciting cartogra- phic features. Our map reproductions depict regions in Germany, Europe and overseas; and they all are beautifully embellished, inter alia, with cartouches, land- scapes, town view, buildings and people in their normal settings. explanatory texts: English/German 12 coloured antique maps, 43 x 39 cm ISBN 3-623-00470-7 DM38,-- €19,43

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 51