KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 SERVER GIF file (Virtual) CGI application CLIENT CUSTOM MAP Figuur 5 - Opzet van web-publicatie met gebruik van een CGI- applicatie. (dat wordt een applet' genoemd) aan te roepen in de html- code. Dit wordr vervolgens van de Server gehaald en uitge- voerd door de Virtual machine' van de browser (figuur 4). Ook kan een variant van Java-code, een zogeheten 'JavaScript', direct worden opgenomen in een HTML-document. De func- tionaliteit van Java kan varieren van eenvoudige interactiviteit van knoppen, zodat bijvoorbeeld de grafische weergave ervan verändert als je de muis erover beweegt, tot een uitgebreide kartografische omgeving. Een fraai voorbeeld van dat laatste is het Descartes-systeem, dat exploratieve grafische analyse van ruimtelijke data mogelijk maakt, zoals in het voorbeeld in url 4 van statistische data van Overijssel. 'Server-side' functionaliteit De hiervoor beschreven oplossingen zijn voorbeelden van het uitbreiden van de functionaliteit van de browser, de zogeheten client-side' oplossingen. Maar ook aan de 'server-side' kunnen programma's worden ingezet, die samenwerken met de web- server-software. Die samenwerking wordt in de meeste geval- len gerealiseerd door gebruik te maken van het Common Ga teway Interface (cGl)-protocol. Dit definieert de communica- tie tussen de webserver en de applicatie, maar ook de manier waarop de browser informatie kan doorspelen aan de applica tie via de webserver. Dat laatste wordt bereikt door comman- do 's en parameters aan de URL toe te voegen. Een vraagteken wordt gebruikt om het CGl-deel van de rest van de URL te scheiden en ampersands om de parameters van elkaar te schei den (bijvoorbeeld: http://kartoweb.itc.nl?doe_ietsÖparameteri& parameten). CGi-programma's kunnen gebruikt worden voor een enorme verscheidenheid aan taken, bijvoorbeeld toegang bieden tot databases en het genereren van kaarten op basis van gegevens uit diezelfde databases, zoals in de opzet in figuur 5. Hier wordt door de CGi-applicatie op basis van de invoer van de gebruiker uit een database een kaart gegenereerd en ver- stuurd in de vorm van een GlF-plaatje (dat nooit als bestand opgeslagen wordt, vandaar de term Virtual GlF-file'). De Na tional Atlas of Canada Online [url 5] gebruikte in vroegere edi- JAVA Server plugin (esrimap.dll Virtual machine CLIENT MapCafe class J GIF file ARCVIEW IMS extension MapCafe map Figuur 6 - Opzet van ESRI 's A rc View Internet Map Server. ties een dergelijke opzet met volledig zelfgeschreven Software, omdat dit in 1993, toen het systeem werd ontworpen, de enige mogelijkheid was. In de huidige zesde versie wordt gebruik gemaakt van ESRi-technologie [Frappier Williams, 1999]- Het grote voordeel van dergelijke 'ser ver-side' oplossingen is dat de gebruiker genoeg heeft aan een standaard browser en toch over uitgebreide kartografische en/of Gis-functies kan beschikken, welke browser op welk besturingssysteem hij ook gebruikt. Het grote nadeel is de be- lasting van de Server. Op populaire sites kan het aantal verzoeken aan de Server ('hits') oplopen tot honderden per mi- nuut. De webserver-software heeft dan de verhoudingsgewijs makkelijke taak om daarop te reageren met het verzen- den van honderden bestanden, maar de CGi-software moet even zo vele keren een complete kaart genereren uit de da tabase! GIS in het Web: benchmark van vier applicaties Door de enorme populariteit van het web als middel om ruimtelijke informa tie te verspreiden, konden de leveran- ciers van Software voor kartografie en gis er natuurlijk niet onderuit om daar mo- gelijkheden voor aan te bieden. Vrijwel alle bekende firma's hebben dan ook hun oplossingen op de markt gebracht. In het kader van een doctoraalscriptie is onlangs een vergelijkend onderzoek van- uit kartografisch oogpunt gedaan naar een viertal van de belangrijkste 'Webcis' oplossingen, namelijk: ArcView Internet Map Server 1.0 (esri) MapXtreme 2.0 (Mapinfo Corpora tion) MapGuide 4.0 (Autodesk) Geomedia Webmap 3.0 (Intergraph) Om de extra functionaliteit van een gis- omgeving op het web te kunnen bieden maken alle vier gebruik van de in eerde- re paragrafen genoemde technieken, vaak in een combinatie van 'client-side' uitbreidingen zoals plugins en Java met 'server-side' applicaties. Als voorbeeld is in figuur 6 de opzet van ArcView Inter net Map Server (ArcView ims) te zien. Hierbij fungeert het standaard ArcView- programma, uitgebreid met de iMS-ex- tensie, als CGi-applicatie. Op die manier kan ArcView 'op afstand worden be- stuurd door vanuit de browser-com- 50

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 56