De kaart op straat met Internet en mobiele technologie KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT W.H.J. van Eck CA. de Kuijper Ook aan de kartografie op straat zijn de ontwikkelingen niet voorbijgegaan. Zag je in het verleden de kaart alleen op straat in de vorm van kästen met stadsplattegronden, nu worden autonavigatiesystemen langzamerhand wat meer ge- meengoed en komt de kaart in digitale vorm beschikbaar via Internet, gsm en wap (Wireless Application Protocol), en staan hun opvolgers al te trappelen om ongekende mogelijk- heden het licht te laten zien. De kaart on-line Grenzen aan de groei van Internet zijn niet in zieht en internationale grenzen kent het Internet al helemaal niet. Geo- grafische gegevens werden al zeer snel aan Websites toegevoegd. Om de locatie van een bedrijf te vinden verwachten be- zoekers tegenwoordig een kaart op de Website van het bedrijf. Heiaas worden nog steeds de analoge routekaarten uit de brochure ingescand en op het Internet geplaatst, terwijl juist het Internet moge- lijkheden biedt om door middel van in- teractiviteit (zoomen, pannen enz.) de bezoeker informatie op maat te leveren. De kaart wordt op het Internet ook ge- bruikt om de struetuur van het Internet zelf te verduidelijken. Met de kaart van figuur 1 kunnen jonge internetbezoekers de weg vinden op de betreffende site. Interactiviteit kan in de kaart verkregen worden door gebruik te maken van Map Content Hosting. Map Content Hosting is een dienstverlening die kaartinhoud aan andere Websites levert. Deze kaarten worden binnen een door de opdrachtge- ver gedefinieerde pagina gei'ntegreerd. Het proces (figuur 2) gaat als volgt: een bezoeker van een Website (bijv. www.goudengids.nlklikt op 'Toon DE KAART OP STRAAT SPECIAL TREFWOORDEN KEYWORDS MOTS-CL^S Figuur 1 - De weg vinden op www.Foxkids. nl. kaart'van een bepaald bedrijf (de antieke meubelzaak) (a); de Gouden Gids Website steh het verzoek 'maak kaart' aan de Map Content Host (b); de Map Content Host stuurt een URL (webadres) verwijzend naar de gemaakte kaart naar de Gouden Gids Website (c); de Gouden Gids Website steh een HTML-pagina samen in de eigen opmaak met daarin de URL waar de kaart van de Map Content Host komt te staan; bij de bezoeker wordt de HTML-pagina samengevoegd met de URL van de kaart; de bezoeker ziet alles alsof het direct aan hem is geleverd. De basis voor Map Content Hosting bestaat uit een grote Oracle-database met Tele Atlas data. Hieruit worden on-line kaarten gegenereerd. Bij iedere nieuwe 'pageview' (een klik of refresh op de Website) wordt een nieuwe kaart gegenereerd. Per aanbiedende organisatie worden eigen parameters gebruikt waardoor de kaarten onderling een afwijkend kaartbeeld heb- ben. De data blijft hetzelfde, de visualisatie is echter anders. Map Content Hosting wordt vooral aan organisaties geleverd die op de eigen Website een eigen identiteit willen behouden. esri Nederland genereert op deze manier per maand 1,5 mil- joen kaarten voor verschillende zakelijke klanten. Voordelen van het gebruik zijn onder andere: weinig kennis nodig aan de kant van de klant, körte implementatieperiode, läge instapkosten, up-to-date informatie enzovoort. gebruik van geografische informatie, digitale kartografie, multi-media use of geographica! information, digital cartography, multi-media utilisation de 1 information geographique, cartographie numerique, multi-media JanWillem van Eck is marketing manager bij ESRI Nederland, Postbus 29020, 3001 GA Rotterdam, [t] 010-2170700. Cor de Kuijper is account- manager Internet bij ESRI Nederland. 61

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 67