m Waar is. KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT leveren, zoals postcodes, demografische gegevens, perceelsinformatie. Er zijn ook partijen die toepassingen leveren, zoals voor routebeschrijvingen (op basis van de aanwezige data) of voor adrescontro- le. De combinatie van verschillende data zal tevens tot nieuwe toepassingen (bijv. combinatie weer en verkeer) leiden. Bo- vendien leidt de integratie tussen profes- sionele Gis-tools (zoals Arclnfo en Are- View) en het Geography Network tot een aanmerkelijk lagere drempel voor gebruik van een GIS. Dit virtuele marktplein is bij uitstek ook de plaats waar gebruikers op zoek gaan naar data en diensten. Door de diversi- teit en de flexibiliteit zullen data en diensten meer op maat en op het ge- wenste moment geleverd kunnen wor den. Heb je siechts een beperkte uitsne- de uit de Tele Atlas dataset nodig dan kan je die hier nu vinden en bovendien snel via het net geleverd krijgen. Uiteindelijk zal er natuurlijk toch afgere- kend moeten worden. Verschillende op- ties zijn hiervoor beschikbaar: gratis Figuur 4 - "Waar is?" Figuur y - Geography Network. 2000-XXV1-3 (voor publieke informatie of gesponsorde informatie) of betaald (prijs per hit, prijs per hoeveelheid data, abonnement enz.). Verschillende partijen zullen met elkaar moeten samenwerken om het Geography Network te realiseren. Een zo groot moge- lijk aanbod van geodata en een zo groot mogelijke diversiteit zijn daarbij van belang. Op de Internetsite www.geographynetwork.com is de eerste op- zet van deze Community te vinden. Eind van dit jaar zal het tot een marktplein ontwikkeld zijn. Of het Geography Network een visionaire gedachte is of meer dan dat, dat zal de tijd leren. Maar de infrastruetuur is er, de data-aanbieders zijn er, een aantal diensten zijn er ook al en ge bruikers zijn we allemaal. De basis is in elk geval nu al realiteit. Noot Schrijven over het Internet in de traditionele media heeft zo zijn Pro blemen. Het is mogelijk dat de inhoud van een bijdrage alweer achterhaald is tegen de tijd van verschijning. Een on-line versie van deze bijdrage kunt u daarom lezen op http://www.esrinl.com/ esri@homeljwvelkt.htm. En daar kunt u ook handig doorklikken! Summary W.H.J. van Eck dr C.A. Kuijper - The map on the street: with the Internet and mobile technology Keywords: use of geographical information, digital cartogra- phy, multi-media If there was something not forecast 15 years ago it was the contri- bution now delivered by the Internet to the distribution of geo- graphic information. Recently mobile telephones have been able to use the Internet by means of the WAP protocol. This brings the map really to the street This article provides an overview of the technology usedfor mobile applications. Concepts dealt with include WAPMap Content Hosting and Geography Network. Some online applications are dealt with briefly, including route plannerslocators, proximity searchers and digital atlases. Resume W.H.J. van Eck C.A. de Kuijper Internet et GSM La carte dans la rue avec Mots-cles: utilisation de l'information geographique, carto- graphie numerique, multi-media II y a 15 ans, il etait bien inimaginable que l'Intemet puisse con- tribuer la diffusion de Tinformation geographique! Depuis peu, les GSM (telephonie mobile) sont branches sur l'Intemet via le protocole WAP. L 'article passe en revue la technologie utilisee pour les applications mobiles et des termes tels que WAP, Map Content Hosting (un Service qui fournit les documents cartographiques d'autres sites du www) et Reseau Geographique, qui rend accessible toutes les donnees et applications geographiques aux utilisateurs de l'Inter- net. Sont ensuite indiquees des realisations en ligne, tel que plani- fication d'itineraires, recherches de localisation et de proximite ainsi que des atlas numeriques. ...uw teiefoon webt waar het is! Online Spatiai Routeren Solutions GIS Users Appli- catie Bestellen iraphym Business Analyse Leveren Internet 1 Marketplace Spatiai Content Providers Feature Streaming Grenzen Bedrijven Topografi« Address Matching 'T va Network Straten Routing Percelen ynamic lapping Demo- grafie Postcodes 63

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 69