ÜL Kartograaf Gegevensverwerking De Marine. Helemaal zo gek nog niet. KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 De Koninklijke Marine is een van de grotere werkgevers van Nederland. Zo'n 18.000 burger- medewerkers en militairen vinden hier boeiend en verantwoordelijk werk. De Dienst der Hydro- grafie maakt deel uit van de Marinestaf van de Koninklijke Marine in Den Haag. De Dienst produceert zeekaarten, hydrografische kaarten en aanvullende nautische publicaties voor het Noordzeegebied en de wateren rond de Nederlandse Antillen in analoge en digitale vorm. Deze nautische publicaties worden officieel uitgegeven ten behoeve van de scheepvaart. Daarnaast adviseert en ondersteunt de Dienst de overheid en derden op nautisch-kartografisch, hydrografisch en marien-geodetisch gebied. De afdeling Verwerking van de Dienst der Hydrografie is op zoek naar een enthousiaste hbo'er (v/m) Taken Als kartograaf Gegevensverwerking analyseert, valideert en verwerkt u topografische en bathy- metrische brongegevens. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de inhoud van de databases. U onderhoudt een actuele bathymetrische weergave van de zeebodem in het karteringsgebied en realiseert de gegevensinvoer en -generalisatie naar schaalgroepen. U onderhoudt contacten met zowel gegevensverstrekkers als -aanvragers en geeft nautisch en kartografisch advies. Tot slot advi seert u het hoofd van de afdeling over de planning en de optimalisatie van het verwerkingsproces. Vereist U heeft kennis van nautische en topografische kartografie en hydrografie op hbo-niveau. Daar naast bent u bekend met het administreren en archiveren van gegevens en bent u goed bekend met Windows NT en UNIX. In de praktijk heeft u al eerder gewerkt met databases en grafische pakketten. Verder bent u accuraat, stressbestendig en ondernemend en werkt u het liefst in team verband. U kunt uitstekend plannen en organiseren en u beschikt over goede contactuele eigen- schappen. Bovendien kunt u zieh zowel mondeling als schriftelijk prima redden in het Nederlands en het Engels. Ook met de Duitse taal kunt u aardig uit de voeten. Ceboden Een verantwoordelijke en afwisselende funetie binnen de veelzijdige marineorganisatie. Afhanke- lijk van uw leeftijd en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris maximaal circa f 69.000,- (schaal 8 BBAD), inclusief 8% vakantietoeslag. Verder mag u rekenen op minimaal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen per jaar. Bovendien kunt u gebruikmaken van een uitgebreid pakket studie- faciliteiten om uw vakkennis up-to-date te houden en uit te breiden. Reacties Meer informatie over deze funeties kunt u inwinnen bij het hoofd afdeling Productie, de heer E. Wormgoor, telefoon (070) 316 28 23. Bij personeelsconsulent de heer ing. C.A.A.M. van Winsen, telefoon (070) 316 30 79, kunt u terecht met vragen over de sollicitatieprocedure. In het kader van het emancipatiebeleid streeft het ministerie van Defensie naar het in dienst nemen van meer vrouwen. Ook gei'nteresseerden die behoren tot een etnische minderheid en gehandicapten worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie sturen naar de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, stafafdeling Burgerpersoneel Admiraliteit, t.a.v. de heer ing. C.A.A.M. van Winsen, postbus 20702, 2500 ES Den Haag. v r J f 4, I O H -iJj' burgerpersoneel 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 7