AR IS Staat voor inventieve, krachtige GIS-solutions, met kennis en ervaring om te ondersteunen op het gebied van GIS-projecten Internet GIS Desktop GIS Systeem integratie Meta-informatie Process flow Consultancy. ARIS. HET OPLOSSEND VERMÖGEN Hooghiemstraplein 126, 3514 AZ Utrecht Telefoon 030-2769180, Telefax 030-2733578 E-mail info@aris.nl, Http://www.aris.nl 68 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 SOLUTIONS ADVIESBURO VOOR RUIMTEIIJKE INFOS MA TIE SYSTEMEN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 74