«etter, \P vt\ vv ..-—,.CK een imer.tir Ae<^ atvtVk pe^Cl °ndertekenen, waarin de Z/« %x*K rT"Ce md Technology ln I °barna en d* TU Delftzich ui voor samen werking. 7 .-,i._,_.«] Er zijn overigens ai contacten insdagoehtend, omstreek Delft en de universiteit in TCn r- In sporthal De Brasserskade, geodeet prof. dr T j „mgedoopt tot sleepten, ternal examiner van de ffculteit %lt het reclame-blok vw>r het desie in de Ghanese plaats Rif 1L$P-nieuws over de hoofden van daar met een Ghanese collega driehondervijftig slaapdronk gd Wees od tijd met WSÏ sen. zeven boeken „vsf°: se*' •r eige^ïV *S» tv SS- SATELLIET BLIJFT - 1111-1111^etioe '•SS^Sd^eritus- tan*"hel"SSd ^voIuti,0^re verbetering v,- -• ^teidr' ngen die tien keer zo nauwkpnria ln een zelfs nu nog roepen oudereja/ de aarde, met z'n vertrZhZna7ë W, mct bravoure: «Als jc geen .wee V/ prachtig voorbeeld van Fn ciampj over je propedeuse doet. heb je hem net Europese samen I goed gedaan." Overzichtelijker zijn richtingen als Mi leriaalkunde, Maritieme Techniek a noveir Zii t ireten postzegels ae format'1 ten, of om ech project. Maar helLD?S f*" fwam niet in ziin iuietl k raketmotoi ■et wel nm^hSüi^16 baa? de aar Met nam v/etensc aan O nderzoek in de Civiele iek en Geodesie staat in ons een hoog niveau. Dat geldt /oor de grote '■oeksinstituten als de TU ,JÏ*ar op organisatorisch vlak 1 "'at beter. Zo verdient K*nica Delft meer #4 Delftse oacsie: onmi V4Vevolkt la :htkarterV%\ were/d. Van amelpunten on. J| oDy^j ël ZeZ *^1- mBkiÊzameld klein kernen. U i |C O meer nöBa- act te beëin- alle produkten worden geleidelijk aan t meer gem de Wet Inkom- waardoor de onder bepaal- AjCVtv» .ft -ïf-or^3ltl' •e<v,i i\\^ V v t 4 K - voe ~««8r SS.-» "SaSwT I 14 k1 T f" 2?s*£ *e' I V JLt:ü fe /ö$5ï*2S> -- w. />^e nschap »<s«# (jeboeid door ent 11 ft Delfts geodeet hoopt on fen. tweede Hipparcos 1 m m m rS*>*f ^stgoed? ÉSiSfcs ^edr 4WfS° 'S' nderzoek >ed, maar ni over SsSsèt Mesje me EEUW let M 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Lustrumboek Snellius | 1990 | | pagina 1