Literatuurinformatie kaartmateriaal waarvan kwaliteit 10O°/0 en kosten 90°/o-80o/0 Neuwertige Doppelrechenmaschinen F. H. Flasdieck D56Wuppertal 2 (Barmen) Futterstrasse 17 Tel. 0949-21 21 -555554 specialisten op landmeetkundig gebied samen met modern instrumentarium o.a. Zeiss S.M. 11 Geodesia 13(1971)7/8 Bakhuizen: Speciaalfotogrammetrie als „ge- tuige-deskundige". - Koopmans: De kartograaf Petrus Plancius (1552-1622). 13(1971)9 Van der Ziel: Grondslagmetingen in de gemeente Enschede e.o. - Van Gogh: Het berekenen van een „onmoge lijke" as. Géomètre 115(1971)8/9 Mailhol: La cartographie automatique appli- quée a l'analyse de données urbaines. - Piganiol: Le poids de l'impondérable. - Les Géomètres-Experts et l'informatique. - Allain: Une application de calcul électronique et de dessin programme au C.N.E.T.G.E.F. - Parmentier, Camits: L'in formatique, cheval de Troie de l'anglophonie. Het Ingenieursblad 40(1971)17 Franfois: De koherente laserstraal. - Willem: Toepassingen van holografie en Fourier-optika. - Van Beeck: Antennesimulatie. - Boone: Gebruik van koherent licht in de toegepaste mechanika. - Verbiest: Industriële toepassingen van de C02-laser. - Van Beeck: Gebruik van lasers bij lengte metingen - Boone: Topografische toepassingen van de laser. sowie einfache Kurbel-Rechenmaschinen BRUNSVIGA usw., lieferbar (bis 21 Stellen) Auch z.B. Modell 18 RK (mit 18 Stellen und mit 'tekenknop'). Generalüberholungen von BRUNSVIGA- und THALES- Maschinen mit neuer Garantie. Lieferung evtl. per Auto! Korrespondenz in Hol land isch POSTBUS 15 - SPAKENBURG - TEL. 03499-1966 ngt 72 23

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 25