STAP OVER DE HORIZONTALE DREMPEL EN GA VERTICAAL KLM AEROCARTO n.v. KLM TER VOORBEREIDING VAN DE AANLEG VAN boven- en ondergrondse pijpleidingen voor olie of aardgas, chemische producten of rioolwater hoogspanni ngsn et ten verkeerswegen en kunstwerken spoor-, tram-en metrolijnen luchthavens recreatiegebieden te land en te water OF VOOR HET MAKEN VAN PLANNEN VOOR stadsuitbreiding verkeershervorming ruilverkaveling besproeiing ontginning aanplant en voor nog zovele zaken meer is de verticale luchtfoto van KLM Aerocarto een nauwkeurig en doelmatig, dusonmisbaar, hulpmiddel. Een hulpmiddel bovendien, dat tijd en geld spaart en waarmee vergissingen en zelfs onnauwkeurigheden kunnen worden voorkomen. De ervaren luchtlandmeters van KLM Aerocarto zijn er voor al deze problemen, plannen en projecten. AEROSillSff© Prinses Beatrixlaan 7, Postbus 2306, Den Haag, Tel. (070) 83.19.00

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 28