Stöpler en de zelfreducerende dubbelbeeld afstandsmeter BRT 006 Jenoptik Jena GROEP CHEMIE EN FYSICA Gecombineerd met het half automatische karteerinstrument KARTI, het geijkte instrument voor het completeren en bijhouden van stratenplannen. De dubbelafstandsmeter zonder horizontale baak. De voordelen hiervan zijn in het oog springend: markering van de op te nemen punten door middel van een klein richtmerk, jalon e.d. geringe storing bij metingen in druk verkeer (het opnemen van kruispunten) wegvallen van markering bij opname van punten waaraan geringere nauwkeurigheidseisen worden gesteld, kostenbesparend door wegvallen van hulppersoneel. Met een ploeg van twee man kan worden volstaan. alleenvertegenwoordiger STOPEER Stöpler Instrumenten Apparaten N.V., Utrecht-Overvecht, St. Laurensdreef 22, postbus 2445, telefoon 030-634444*

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1972 | | pagina 31