no. r- n ÖJ topografische dienst bibliotheek 4e jaargang no. 1, januari 1974, p. 1-23 nederiands geodetisch tijdschrift ®|É74 SHC001000363 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT) | 1974 | | pagina 1