KADASTER EN LANDMEETKUNDE Militaire Verkenningen TIJDSCHRIFT Elitaire V erkenningen BOER Hz. te Utrecht. Uitgegeven y. rek. v. d. Yereeniging y. Kadaster en Landmeetkunde. JAARGANG IX. Stoomdrukkerij ,,de Industrie" J. van DRUJENUtrecht. 1 893. VOOR ONDER REDACTIE VAN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1893 | | pagina 1