TIJDSCHRIFT KADASTER en LANDMEETKUNDE, Uitgegeven y. rekening y. d. Yereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde. JAARGANG XXVI. Electrische drukkerij „de Industrie", J. VAN DRUTEN - Utrecht. VOOR onder redactie van: E. R. DE VRIES te Gorinchem en P. J. HAMELBERG te Utrecht. 1910.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1910 | | pagina 1