TIJDSCHRIFT KADASTER EN LANDMEETKUNDE J. M. H. HEINES, Uitgegeven v. rekening v. d. Yereeniging v. Kadaster en Landmeetkunde. JAARGANG XL. F.lectrische drukkerij „de Industrie" - Utrecht 1924. VOOR onder Redactie van: Landmr v/h Kadr te 's-Hertogenbosch. Met medewerking van de heeren: I. Boer Hz.. Oud Ingr-Venfr v/h Kadr te Arnhem; T. A. Polée, Oud Landmr v/h Kadr te Arnhem; J. \V. Dieperink c.i., Hoogleeraar a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; M. A. Hollestelle, Bewr der Hypn en v/h Kadr te Zutphen; Mr. A. van der Deure, Lector a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; H. F. van Riel, Lector a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen en J. J. van Wiechen, Landmr v/h Kadr te Amsterdam.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1924 | | pagina 1