TIJDSCHRIFT KADASTER EN LANDMEETKUNDE, J. M. H. HEINES, Uitgegeven v. rekening v. d Tereeniging v. Kadaster en Landmeetkunde. JAARGANG XLIV. Electrische drukkerij „de Industrie" - Utrecht 1928. VOOR onder Redactie van: Landmeter van het Kadaster te 's-Hertogenbosch. Met medewerking van de heeren: I. Boer Hz.. Oud Ingr-Verifr v/h Kadr te Arnhem; T. A. Polêe, Oud Landmr v/h Kadr te Arnhem; J. W. Dieperink c.i., Hoogleeraar a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; M. A. Hollestelle, Bewr der Hyphen v/h Kadr te Zutphen; Mr. A. van der Deure, Lector a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; H. F. van Riel, Lector a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen en J. J. van Wiechen, Landmr v/h Kadr en c.n. te Amsterdam.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1928 | | pagina 1