TIJDSCHRIFT KADASTER EN LANDMEETKDNDE, J. M. TIENSTRA, Uitgegeven y. rekening y. d. Vereeniging y. Kadaster en Landmeetkunde. JAARGANG XLVII. Electrische drukkerij „de Industrie" - Utrecht 193'- VOOR onder Redactie van Landmeter van het Kadaster te Amsterdam. Met medewerking van de heeren: I. Boer Hz., Oud Ingr-Verifr v/h Kadr te Arnhem; T. A. Polêe, Oud Landmr v/h Kadr te Arnhem; J. W. Dieperink c.i., Hoogleeraar a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; M. A. Hollestelle, Hypotheekbewr te Zutphen; Mr. A. van der Deure, Lector a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; H. F. van Riel, Lector a/d Landbouwhoogeschool te Wageningen; J. J. W. van Wiechen, c.n„ hypotheekbewr te Alkmaar en J. M. H. Heines, Landmr v/h Kadr te Maastricht.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1931 | | pagina 1