Tijdschrift Kadaster Landmeetkunde voor EN Redacteuren: Prof. J. M. TIENSTRA Mr J. H. JONAS Hoogleeraar Lector aan de Technische aan de Technische Hoogeschool Hoogeschool, Hypotheekbewaarder te Delft. te Zutphen. Redacteur-administrateur: F. HARKINK Landmeter van het Kadaster te Rotterdam. 63e JAARGANG. Uitgave van de Nederlandsche Landmeetkundige Federatie 1947

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1947 | | pagina 1