TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE VOOR EN Prof. R. ROELOFS Mr. K. J. BES F. HARKINK 66e JAARGANG REDACTEUREN Hoogleraar Bewaarder van de hypotheken, aan de Technische Hogeschool het kadaster en de scheeps- te Delft bewijzen te Amsterdam REDACTEUR-ADMINISTRATEUR Landmeter van het kadaster te Rotterdam UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE LANDMEETKUNDIGE FEDERATIE 1950

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1950 | | pagina 1