TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 70e Jaargang Nr. 1 1 Februari 1954 VOOR EN INHOUD Blz. LANDMEETKUNDE Ir. W. A. Claessen. De gebroken richting3 Literatuuroverzicht26 RECHT EN ADMINISTRATIE: Mr. J. H. Jonas. Eindelijk Hoge Raad en Ruilverkaveling29 Arrest van 17 November 1953 van het Gerechtshof te Arnhem 33 Literatuuroverzicht42 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN In memoriam J. J. A. Heezemans44 Jaarverslag van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde 45 Literatuuroverzicht48 Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde49 Gegevens van de N.L.F50 Berichten52 Sommaire. La direction brisée. Claessen. 3. Enfin la Cour de Cassation et le remembrement. Jonas. 29. Arrêt de la Cour d'appel a Arnhem du 17-11-1953. 33. - J. J. A. Heezemans 44. Compte-rendu annuel de l'Association néer- Iandaise pour le développement du cadastre et de la mensuration. 45. Revue des livres et des journeaux. 26, 42, 48. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks j T. Kad. Landmeetk. Jg. 70 Nr. 1 blz. 1-52. 's-Gravenhage, Febr. 1954 SHC001000078 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 1