TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 70e Jaargang - Nr. 4 1 Augustus 1954 VOOR EN INHOUD Blz. LANDMEETKUNDE Ir. G. A. van Wely. Verkenning van insnijdingen en bepaling van een sterktegetal165 De lengte-eenheid184 RECHT EN ADMINISTRATIE: Beknopt verslag van de commissie voor administratie en juridische problemen van het 14e congres der Nederlandse Landmeetkundige Federatie 185 Literatuuroverzicht188 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Het ontstaan van het Franse Kadaster190 Verslag van het veertiende congres der Nederlandse Landmeetkundige Federatie201 Jaarverslag van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde 206 Examen voor landmeter van het kadaster 19522°6 Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde209 Berichten-211 Sommaire. Reconnaissance des intersections et relèvements; détermination d'un coefficient de solidité. Van Wely. 165. L'unité de longueur. 184. Aperqu de la commission pour administration et problèmes juridiques au quatorzième congrès de la Federation des Géomètres et Topographes néerlandais. 185. L'origine du cadastre francais. 190. Compte-rendu du quatorzième congrès de la Fédération des Géomètres et Topographes néerlandais. 201. Compte-rendu annuel de l'Association néerlandaise pour le développement du cadastre et de la mensuration. 206. L'examen 1952 de géomètre du cadastre. 206. Revue des journaux. 188. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 70 Nr. 4 blz. 165-212. 's-Gravenhage, Aug. 1954 SHCO01000081 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 1