223 betreft, geen rol van betekenis. Echter is de nauwkeurigheid bij deze wijze van doen zeer groot 3). Voor veelkleuiendrukken is voor iedere kleur een zeef nodig, opdat niet voor iedere kleur telkens opnieuw de oude astrasollaag moet wor den verwijderd en een nieuwe met nieuw patroon aangebracht. Is men met het drukken van een bepaalde kleur gereed gekomen, dan dient, opdat de verf in de mazen niet hard zal worden, deze te worden verwijderd. Dit doet men met benzine of met het speciaal hiertoe vervaardigde reinigingsmiddel „SRD". Wil men de zeef dan weer voor een nieuw patroon gereed maken, dan dient de oude harde laag verwijderd te worden. Dit geschiedt na een grondige ont vetting met heet water en met het ontvettingsmiddel „P 3" met behulp van een kaliumpermanganaatoplossing (40 gram op 1 water), die met een perlonkwast op de astrasollaag wordt gestreken en deze ontleedt. Na een douche kan deze laag met behulp» van een perlon kwast met een verzadigde kaliummetabisulfietoplossing worden ver wijderd. Na afborstelen van de zeef met verdund zwavelzuur 1 50 en hernieuwd afspoelen met water is hij na droging (ca. 10 min.) ge schikt om opnieuw gebruikt te worden. De bronzen zeven konden op die manier wel 120 maal gebruikt worden, voordat ze bros werden. De ervaring met stalen zeven gaat in de richting van een langere levensduur. Ze zijn echter ook even redig duurder. Bij de ruilverkavelingsdienst in Beieren zijn met de zeefmaldruk vervaardigde kaarten in gebruik, waarbij op een zwarte ondergrond (situatie met perceelsnummers) met een rode figuratie het nieuwe wegennet en de nummers der eigenaren en met blauw de waardeklas sen en grenzen zijn opgedrukt, eventueel nog aangevuld met de hoogte lijnen in gebrande sienna. De benodigdheden ten behoeve van de zeefmaldruk zijn weinig kost baar of op eenvoudige wijze te vervaardigen. Kostbare machines zijn hier niet bij nodig. Wat men nodig heeft zijn de volgende hulpmid delen 4) A. 1. Staaldraadweefsel-270, waarvan de kosten op 80 a 100 gulden per m2 worden geschat (bronsgaas-270 kost in Duitsland 64 DM per m2 bij afname van grotere hoeveelheden tot 20 DM goedkoper). Breedte van de rol 1 m. Lengte willekeurig. 2. Enige aluminiumramen (aantal afhankelijk van de kaart met het grootste aantal kleuren) met spaninrichting. (In Beieren zijn wegens de grootte van de kadastrale kaarten de afmetingen van deze ramen 60 X 70 cm.) In Nederland zal men welhaast afmetingen van 90 a 100 X 150 cm moeten aanhouden, omdat hier te lande veel grotere kaartbladen worden gebezigd. 3) Deze omslachtige methode van inpassen zou kunnen worden voorkomen, indien met een fijnbewegingsmechanisme de te kleuren kaart in het raam zou kunnen worden geplaatst. 4) De hierna genoemde prijzen in DM kunnen tengevolge van de Nederlandse invoerrechten tot ca. 50 hoger liggen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 13