225 gebruikt dient te worden, hangt voor een groot deel af van het merk der kleuren. 8. Kaliumpermanganaatoplossing, 40 g op 1 1 water. Kosten ca. 3-65 per kg. De ontleding van de hiermede bestreken astrasol- laag duurt ca. 2 min. 9. Verzadigde kaliummetabisulfietoplossing (kosten, gezuiverd 5-10 Per kg> anders 2.per kg) voor het wegnemen van de ontlede astrasollaag. 10. Zwavelzuurverdunning 1 50 voor een laatste reiniging van het metaalgaas. De heer Dremer (2) geeft enkele foutenbronnen aan, waardoor de zeefdruk nog wel eens wil mislukken: 1. de tekening komt niet helder te voorschijn op de zeef, of deze laat zich moeilijk ontwikkelen a. de zeef met astrasollaag werd bij te hoge temperatuur gedroogd.; b. later dan 4 uur na het aanbrengen van de astrasollaag werd het patroon op de zeef gekopieerd (belicht) c. de zeef werd gedurende het drogen door vals licht getroffen; d. gedurende het kopiëren is er geen voldoende contact geweest tussen calque en zeef e. de tekening was niet zwart genoeg, tengevolge waarvan deze werd overbelicht f. de astrasollaag van de vorige maal werd niet voldoende ver wijderd. 2. de belichte laag houdt slecht en wordt gemakkelijk poreus a. de zeef werd voor het opbrengen van de astrasollaag niet vol doende gereinigd en ontvet b. de astrasoloplossing was niet voldoefide gechromeerd of de am- moniumbichromaatoplossing reeds te oud; deze moet er helder goudgeel uitzien en niet troebel of bruinachtig; c. de gechromeerde astrasoloplossing was vuil en niet voldoende gefiltreerd; d. de astrasollaag was te dik of te ongelijkmatig aangebracht; e. de belichting was te kort, het licht te geel of de calque te dik of te veel vergeeld. OpmerkingMen zou door bovengenoemde punten de indruk kunnen krijgen, dat deze repromethode veel risico's met zich medebrengt, maar dat is tenslotte bij iedere repromethode het geval. Wel kan gezegd worden, dat het risico van mislukken toeneemt met het aantal kleuren, zodat beperking hiervan gewenst is. Tot zover deze beschouwingen over de zeefmaldrukmethode. Deze zal ontegenzeglijk ook in Nederland meer aanhangers en gebruikers vinden. Vooral voor de Cultuurtechnische dienst te Utrecht, waar al lang de behoefte werd gevoeld ,aan een methode om snel een klein aantal kaarten van enige kleuren te voorzien, zal deze methode vele voordelen bieden en aan een lang gekoesterde wens voldoen. De overige hulpmiddelen en methoden zullen we nu in het kort aan stippen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 15