233 en praktische kennis de cartografie tot hoge prestaties kan komen, duiden bovengeschetste verschijnselen er op, dat het kadaster als carto grafisch instituut niet aan de huidige eisen voldoet. Het mathematische gedeelte, met recht tegenwoordig de trots van het kadaster, mag zich niet van het cartografisch onderdeel distantiëren, wil geen wanverhouding ontstaan. In het verleden heeft de landmeetkundige dienst van het kadaster niet steeds aan de grote vraag naar betrouwbare terreinkaarten kunnen voldoen, met het gevolg dat verschillende grote gemeenten en andere semi-overheidsdiensten de taken op dit gebied in eigen beheer namen. Hoewel het kadaster geruggesteund wordt door zijn administratie van de bodemeigendom en zijn traditionele gegevens voor het heffen van I

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 23