FOTOGRAMMETR1E EN CARTOGRAFIE Het Kadaster en de fotogrammetrie G. F. WITT Landmeter ie klasse van het kadaster, Almelo: Voordracht gehouden op het 14e Congres van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie te Rotterdam op 11 juni 1954 Inleiding. Uit de tijdsduur die mij is toegedacht voor de te houden voordracht blijkt, dat deze als „bladvulling" is bedoeld. Nu bezitten bladvullingen de nogal vervelende eigenschap, dat zij of buitengewoon geestig zijn of in enkele zinnen een grote hoeveelheid levenswijsheid aan ons deelachtig doen zijn. Een dergelijke taak ten aanzien van het aangekondigde onder werp te volbrengen is niet mogelijk. U moet dus een voordracht in verkorte vorm verwachten, waarbij het, tengevolge van de toegestane tijdsduur, onmogelijk is diep op de aangesneden punten' in te gaan. Zoals U bekend is had ik het genoegen enige maanden geleden een voordracht te houden over „Fotogrammetrie en Kadaster". Enige col lega's hebben mij gevraagd of ik nu hetzelfde verhaal zou afsteken. Natuurlijk niet, U kunt die voordracht in het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde lezen. Andere, meer scherpzinnige geesten, hebben opgemerkt, dat de twee woorden van volgorde verwisseld waren en stelden de vraag of ik dan misschien mijn in december gehouden Voordracht achterstevoren zou lezen. Ook deze belangstellenden moet ik teleurstellen, ie omdat zij dit zelf kunnen doen, daar, zoals gezegd, de lezing reeds is gepubliceerd, 2e omdat zij er niets van zouden begrijpen, en 36 omdat het voor mij te vermoeiend zou zijn. Toch zult U veel bekende klanken horen, misschien wel enige in Uw oren erg revolutionaire woorden, en ook wel zaken die reeds eerder zijn gezegd. Maar het is soms goed, dat dingen op een andere wijze nog eens worden gezegd; misschien zal het noodzakelijk zijn ze meer dan tweemaal te doen horen. Immers, Boer schrijft in de eerste jaargang van het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde al: „Zal het Kadaster aan de veelzijdige eisen, aan de economische, juridische en financiële behoeften voldoen, dan moet het in zijn technische uitvoering rusten op wetenschappelijke beginselen; dan moeten de grote vorderingen op landmeetkundig ge bied de landmeter tot in merg en been zijn doorgedrongendan moeten de beste en kostbare instrumenten hem niet slechts uit leerboeken doch door veelvuldig gebruik en praktische oefening bekend zijn „Dan moeten de grote vorderingen op landmeetkundig gebied de landmeter tot in merg en been zijn doordrongen", dit houdt in, dat in

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 3